2012.04.19.
08:13

Írta: Mo21

Bírói hatalmat kap Kövér az ellenzék felett

Az új országgyűlési törvény olyan szabályokat tartalmaz, amelyekkel vissza lehet élni és ellehetetleníti az ellenzék munkáját. Az elnök lehetőséget kap, hogy elnémítson, fegyveres őrökkel kivezettessen képviselőket, sőt pénzbüntetést szabjon ki rájuk, így korlátozhatja a választott képviselők szólásszabadságát és anyagilag is zsarolhatja őket.

Mintha a világ teljesen elfelejtette volna, amit tudott már a 19. században is. A felvilágosodás utáni társadalom és politika elméletek feltárták, hogy az emberi önzést és hatalomvágyat csak a másik ember önzése és hatalomvágya tarthatja kordában. Tudták, hogy egyetlen jogállam sem hozhat olyan törvényt, ami egy egyénnek, vagy egyének azonos érdekű csoportjának a kezébe olyan hatalmat ad, amivel való visszaélés csak az ő „becsületükön” erkölcsi döntésükön múlik. Mert még a legerősebb erkölcsűnek látszó ember is előbb utóbb megteszi, ami hatalmában áll és még igaznak is érezheti a döntést, főleg ha azt politikai ellenfeleit érinti és választói nem ítélik el érte. Ezért aztán csak olyan hatalmat szabad valakiknek a kezébe adni, amit mások hatalma vagy el nem vehető jogai korlátoznak. Ezért találták ki a hatalommegosztást, amiben a végrehajtói, a törvényhozói és a bírói hatalom elkülönül. Ezért adtak bizonyos csoportoknak, mint a törvényhozók olyan többletjogokat, mint a mentelmi jog, mert tudták, hogy csak így szabható határ az ő zsarolásuknak, ezért tekintették szentnek a szólásszabadságot, mert tudták, ha ezt korlátozzuk, akkor nem derülhet fény azokra a hibákra és törvénytelenségekre, amelyek lehetővé teszik a bűnösök felelősségre vonását és az ország jobbítását.

A mai Magyarországon az utóbbi években ezt teljesen elfelejtették a bíróságokat érintő törvény a leglátványosabb megjelenése, de a legújabb bizonyíték erre az új országgyűlési törvény. A törvény olyan lehetőségeket ad a kormánypárti elnök és frakció kezébe, amelyekkel a törvényesen megválasztott ellenzéki képviselők munkája teljességgel ellehetetleníthető, a képviselők zsarolhatóvá és elhallgattathatóvá válnak.

A törvény papíros szándéka szerint a levezető elnöknek a jövőben a korábbiaknál erősebb fegyelmezési jogkört ad. A Fidesz szavazótábora általánosságban igényli a nagyobb rendet és sok esetben akár a törvénytelenséget is elfogadhatónak tartja a baloldallal szemben. Az országgyűlési törvény a nagyobb rend látszatával takaródzik, de olyan szabályokat hoz, amelyekkel politikai előnyre tehet szert ellenfélével szemben.

Ha a képviselő felszólalása során kirívóan sértő kifejezést használ, vagy e kifejezés súlyos rendzavaráshoz vezet, a levezető elnök javasolhatja az Országgyűlésnek az érintett politikus kizárását az ülésnap hátralévő részéből, amiről a plénum vita nélkül határoz. A gyakorlatban ezzel a szabállyal nagyon könnyű visszaélni és a Fidesz utóbbi időbeli hatalmi cinizmusát és választói elvárásait nézve erre komoly esély is van. (lásd pl. Kövér szavait az ellenzék parlamenthez való méltatlanságáról: http://zipp.hu/belfold/2012/04/02/kover_szerint_meltatlan_a_baloldal_hogy_a_parlamentben_uljon) Mert a törvény a levezető elnökre bízza, hogy mit minősít kirívóan sértő kifejezésnek és rendzavarásnak. Ha tehát egyik képviselő például azt állítja, hogy egy ügyben lenyúlták a közpénzt, akkor akár a lenyúlták szó is minősülhet sértőnek. De az is elegendő, hogy felálljon kormánypárti képviselők egy csoportja és felháborodottan kiabálni kezdjen. Így a kijelentés rendzavaráshoz vezetett ezért a képviselő kizárható. Így bárki elhallgattathatóvá válik.

Az, hogy ezzel az ellenzék is élhet a kormánypárttal szemben, még papíron sem nagyon létező alternatíva, mert az elnöknek vita nélkül szavaztatnia kell a kérdésben és annak, hogy az ellenzék meg tudjon egy ilyet szavazni semmilyen esélye.

De van ennél súlyosabb és hatékonyabb joga is az elnöknek a képviselők megfélemlítésére.

Egy másik szabály alapján ugyanis, ha a képviselő a parlament ülésén fizikai erőszakot alkalmazott, illetve közvetlen fizikai erőszakkal fenyegetett, vagy arra hívott fel, az ülést vezető elnök javasolhatja - első alkalommal legfeljebb három napra - a képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztését, az ülésnapról való kizárást és vele szemben - maximum egyhavi tiszteletdíjával egyenlő - pénzbírság kiszabását.

Természetesen a törvény itt sem határozza meg, hogy mi minősül erőszakra felhívásnak. Ezt is az elnökre bízza. Így, ha egy képviselő azt találja mondani, hogy az utcán kell megbuktatni a kormányt, vagy porrá kell zúzni egy törvényt egy kicsit tágabban értelmezve, akár ezt is fizikai erőszakra hív fel. De az értelmezési kérdés, csak az elnök kreativitására van bízva. A magyar nyelvben van elég olyan átlagos kifejezés, amit így lehet értelmezni. Ebben az esetben is fennáll a kormánypárti képviselők erős felháborodásának fegyvere, akik felállva tiltakozhatnak, hogy őket ne fenyegessék. De nem tekintünk el attól az abszurditástól sem, hogy törvényesen, a nép által választott képviselőknek bírósági ítélet nélkül megvonják képviselői jogait, egy szubjektív szabály alapján.

Az csak hab a tortán és a megfélemlítés egy újabb eszköze, hogy amennyiben a képviselő nem hagyja el a felszólításra a termet, akkor a parlamenti őrség fegyveres képviselői kivezetik. Az őrséget is a törvény hozza létre, önálló költségvetési szervként. Mi történik akkor, ha a törvényes megválasztott képviselő, aki bizonyosan nem ért egyet a döntéssel ezután sem hajlandó elhagyni a termet. Ebben az esetben csak akkor lehet erre kényszeríteni, ha fizikai erőszakot alkalmaznak. Lefogják, megkötözik, megverik, megalázzák?

A törvényhozásban alkalmazott ilyen módszerek a szingapúri diktatúrában jellemzők. Ott vannak hatalmas méretű pénzbüntetések, amikkel az ellenzéki képviselőket tartják kordában. A módszert talán onnan vették, de azért fel kell hívni a figyelmet, hogy attól nem leszünk Szingapúrhoz mérhető gazdagságú ország, hogy itt is korlátozhatják a képviselőket.

A törvény védelmezői persze azt mondják, hogy ez csak lehetőség és ilyenek biztosan nem lesznek, de amit az ember megtehet, azt előbb utóbb meg is teszi. Nem kell a törvényt folyton és mindenkivel szemben alkalmazni, mert néhány látványos eset elegendő, hogy a képviselők megértsék az üzenetet. Néhány képviselő súlyos megbüntetése „jobb belátásra” téríti a többieket. Az a veszély, hogy valaki elveszítheti jövedelmét, elég félelemkeltő ahhoz, hogy a képviselők megpróbáljanak alkalmazkodni az elnök elvárásaihoz. Megindul a szocializmusból jól ismert öncenzúra. A törvény lényege éppen az kéne legyen, hogy ne a hatalmat gyakorló jó vagy rosszindulatán múljon, hogy azt miként hajtja végre, hanem adja meg a pontos határt, amíg a hatalom elmehet. A nagyobb rend iránti vágy, a szavazók egy részének igénye, hogy rendszabályozzák meg szocialistákat, nem lehet indok a törvényesen választott képviselők jogainak korlátozására. Az ő szavaik fölött, a bíróság vagy a következő választáson a nép mondhat csak ítéletet és nem az ellenérdekelt frakció. Ha ezt megteheti, csak idő kérdése, hogy mikor dönt úgy, hogy kihasználja hatalmát.

A DK frakció alakításának megtagadása megfelelő példa erre. Mert gyűlölhetjük bármennyire Gyurcsány Ferencet, politikai ellenfele nem ítélkezhet felette. A tisztességes és jogszerű elbánás pont annyira illeti meg őt is, mint mindenki mást. Őt a szavazók már elítélték, elvették hatalmát, ha törvénytelenséget követett el, arra ott vannak a bíróságok, ítéljék el és csukják börtönbe. De azért mert sokan úgy gondolják, van felelőssége az ország lecsúszásban nem ítélhetik arra, hogy nem alakíthat frakciót. Ez abszurd, politikai ellenfeleinek, és a törvényhozásnak nincs bírói hatalma fölötte. Ez sem nem igazságos, sem nem jogos, mégha utólagosan hozott törvényekkel, törvényesnek tüntetik is fel. Csakúgy nincs bírói hatalma Kövér Lászlónak a választott képviselők szavainak megítélésére és ha ítéletet hoz majd, az pont annyira lesz politikailag motivált, mint a Gyurcsány ügy.

Ez ellene a törvény ellen nehéz védekezni, mert amíg a Fidesz tábor bármilyen eszközt elfogadhatónak tart a baloldallal szemben, nincs ami politikai érdekek útjában állna. A politikai érdek pedig, ha van rá lehetőség és szükség, felülírja az erkölcsöt. 

Szólj hozzá!

Címkék: Gyurcsány Ferenc Kövér László országgyűlési törvény DK frakció

2011.09.14.
20:19

Írta: Mo21

Kérdések Orbán legújabb ötlete kapcsán

 Lázár lapértesülések szerint hétvégén ezt mondta: Az emberek jelentős kockázatot vállaltak annak idején a hitelek felvételénél, azonban úgy tűnik, hogy a bankok semmilyen kockázatot nem vállaltak. Egy jó szerződés azonban arról szól, hogy mindkét fél vállal kockázatot, az nem lehet, hogy az egyik fél csak veszít, míg a másik csak nyer. 

Tekintsünk el attól, hogy a kockázat vállaló bankok fából vaskarika és tekintsünk el a rengeteg veszélytől, amit az azóta hivatalossá vált javaslatok keltenek, sőt az őket ért kritikáktól is. Vegyük komolyan az egészet, ne hülyézzük Matolcsy minisztériumát, dilettánsozzuk a Fideszt, csak gondolkodjunk el a javaslat által felvetett kérdéseken. Mintha egy higgadt vita lenne a kérdésről. Tudom, ez gyakorlatban szinte lehetetlen, de mi mégis megpróbálhatjuk.

A sok kérdés közül az első, amit egyre többen vetnek fel, hogy vajon hozhat-e egy frakció olyan döntést, amelyben több tucat tagja személyesen is érintett és többek 10 milliós nagyságrendű nyereségre tennének szert általa? Ezt a kérdést nehéz lesz megkerülni, de könnyű megoldani, mert a törvényben egyszerűen meg kell ezt tiltani. Nemsokára elválik képesek-e saját személyes érdekeikkel szembe menni a képviselők.

Fontos kérdés lenne beszélni az átváltási árfolyamról, az ugyanis meglehetősen igazságtalannak tűnik első hallásra. Ahogy a miniszterelnök mondta a svájci frank hitelek átlag árfolyama 155-160 forint. Így a 180-as árfolyam nagylelkű ajánlat a hiteleseknek 235 forintos árfolyamnál. Ha ugyanis egy 5 éves hitel eddigi költségeit vesszük, akkor egy felelősen gondolkodó forintban 5 éve eladósodott családdal szemben a svájci frank hiteles még mindig jobban jár. Az 5 évre vetített költség ugyanis csak valahol 200 forint fölötti árfolyamnál lesz hasonló egy felelős forint hiteles költségeihez, mert a devizahitelesek nagyon sokáig élveztek előnyt a forinthitelesekkel szemben. Az már egy más kérdés, hogy valószínűleg a jelenlegi svájci frank hitelt forintra váltani még 180 forintnál is költségesebb lehet hosszabb távon, mint tartani a hitelt.

Hangsúlyos kérdés volt a miniszterelnök beszédében az, hogy más országokban tettek a devizahitelek elterjedése ellen. A lengyel példát egyébként lehetne az óvintézkedések fölöslegességének példájaként is értékelni, hisz náluk a magyarral megegyező a svájci frank hitelek mérete. Így láthatólag nem riasztották el a hitelvételtől őket a felsorolt intézkedések. Ezt csak nagyon erős adminisztratív tiltással lehetett volna elérni. De vajon, ha létezne egy olyan számítás, amely figyelembe venné, milyen lett volna az elmúlt 8-10 éve gazdasági teljesítménye, ha mindenki forintban adósodik el, annak mi lenne az eredménye. Mert a deviza hitelek korábba hozzájárultak a gyorsabb fejlődéshez, a több beruházáshoz. Ausztria is jó példa, ami Euro régiós tag és nagyon erős adminisztratív gátak vannak, mégis 200 ezer ember vett fel svájci frankban hitelt.

Ha végig megyünk ezen az úton, fel kell vetni az MNB 2005 és 2007 közötti vezetésének felelősségét is. Mert a deviza hitelek felvételének megnehezítése és azok veszélyeinek kommunikációja sok tekintetben a jegybank feladata és ez az időszak volt a frank eladósodás nagyobb része. De az Orbán által bejelentett vizsgálat vajon kiterjed-e Járai Zsigmond felelősségére?

De a legfontosabb kérdésnek az tűnik, hogy miért a magyarokat érdekelték legkevésbé a hitelek veszélyei? Vajon bennünk van a hiba, túl rövidtávra tekintünk, mindig csak az azonnali nyereség érdekel bennünket, vagy egyszerűen butábbak vagyunk? A választ részben a kormányzat mentő intézkedései adják meg. A magyar biztos, lehet benne, hogy ha egy hibát elég nagy tömegben követ el, akkor annak következményeitől védve lesz. Nálunk ugyanis az állam és a politikusok kötelességüknek érzik, hogy az egyéni felelőtlenség következményeit a közösség felelős részével fizettessék meg. Ezért aki a lehetséges veszélyeket figyelmen kívül hagyva döntött deviza hitel mellett helyesen és okosan cselekedett azzal szemben, aki forintban vette fel hitelét. Mert a teljes futamidőre nézve kevesebbet fizetett és amikor tényleg szorul a hurok, akkor jön állam bácsi és megmenti majd. A felelős viselkedés nálunk nem kifizetődő. Sajnos az intézkedések ezt is üzeni és ez az egyik legsúlyosabb hosszú távú kár, amit okoznak.

De a történet csattanója nem ilyen egyszerű. Ennek a történetnek mindenképpen vesztesei lesznek és mindenképpen olyanok is lesznek köztük, akik végig felelősen cselekedtek. Az eddig felmerült megoldások közül Fidesz jelenlegi javaslata látszik a legkockázatosabbnak, olyannak, aminek beláthatatlanok a következményei és jó eséllyel visszafelé is elsülhet, úgy, hogy az ország és a devizahitelesek még nagyobb bajban lesznek a végén. Ha nem történik gyors és erőteljes negatív hatás, a lassú lemorzsolódás, a befektetők szemében való leértékelődés mindenképpen bekövetkezik. Ez pedig kilábalásunkat és hosszabb távú esélyeinket tovább csökkenti. Nem hinném, hogy Orbán és kormánya nincs tisztában a veszélyekkel. A kérdés inkább az, ha tisztában van velük miért hozta ezt a döntést? A népszerűség növelése vagy valamifajta populizmus nem elég magyarázat. Azon kéne gondolkodnunk miért jó Orbánnak, hogy esetleg kevesebb külföldi bank lesz és egyre kevésbé tartanak bennünket a nyugathoz tartozó országnak? E gondolatsor végigvitelének nincs szívderítő megoldása. Marad a jövőnket illető teljes bizonytalanság, ami több millió magyarnak már napi életérzése és önmagában is jövőnket meghatározó tényező vált. 

1 komment

Címkék: hitel frank deviza svájci országvédelem

2011.09.03.
11:35

Írta: Mo21

Kertész Ákos és az alattvalók

 

Elég erőteljesre sikerült a Kertész Ákos gyalázás. Na, nem mintha én szeretném őt, de az biztos, hogy mondanivalójának finomabb értelmezésével szinte mindenki egyetért Magyarországon. Legfőképpen maguk a politikusaink.

Azok a nagyjaink, akikre ma felnézünk, Adytól, József Attilán át Széchenyiig sem voltak mindig jó véleménnyel a magyarság állapotáról és azért írtak és tettek, hogy ez megváltozzon. Senki sem szereti, ha tükröt tartanak elé, mert egyrészt nem jó az igazság és minden tükör torzít. Kertész Ákos nem Ady és az ő világa nem az én világom. Az ő tükre is torzít, de mint minden tükör valamit megmutat az igazságból és annak rosszabbik feléből. Az, hogy a magyarságnak van egy olyan része, amelyik szereti meghúzni magát, utálja mások sikerét, alapvetően csak a rosszat látja mindenben, nem teljesíteni akar, hanem elvárja, hogy eltartsák, saját érdekét minden esetben előbbre tartja bármely közösségénél, adót csal, lop a munkahelyén és így tovább, olyan közhely, amit számtalanszor leírtak és magánbeszélgetésekben naponta felmerül. Az Antall kormány bukása után, MDF-es körökben őket nevezték csőcseléknek, mocsárnak, amely mindig oda húz, ahol többet ígérnek neki és eldönthet minden választást. Őket annak idején a szavazók 25%-ára tették és a választási harcok egyik lényeges része volt az ő megnyerésük.

Ezt az elméletet minden politikus, párt és tanácsadó alapvető igazságnak tartja. A politikai stratégiák e mentén épülnek fel. Alapvető különbség csak abban volt az elmúlt 20 év történetében, hogy egy párt vagy kormány hitt-e abban, hogy lehet az emberek jobbik felére építeni, illetve, lehet-e a 25%-ot csökkenteni vagy nem. Aki ezt nyíltan politikai és kommunikációs stratégiává fogalmazta, az Wermer András volt, és aki erről először magas politikai szinten beszélt, az a 1998 és 2002 közötti Orbán Viktor volt. Az akkori polgári Magyarország lényege az lett volna, hogy a "csőcselék" méretét csökkentsük, tegyük őket polgárrá. A polgár volt a „kertész ákosi” alattvaló ellentéte. Orbán abban az időben sokat beszélt arról, hogy az ország sikere azon függ, hogy a pesszimisták és optimisták, az aktívak és inaktívak, a sorsukért tenni akarók és a boldogulást mástól várók, vagyis a polgárok és alattvalók aránya hogyan alakul az országban. Tulajdonképpen minden magyar politikus tudta, hogy az ország sikere ettől függ. Még a szánalmas Gyurcsány is sokat beszélt egy korszakában erről.

A gondok ott kezdődtek, hogy a Fidesz, ha egy hajszállal is, de bukott 2002-ben és sokan úgy értelmezték, hogy vele együtt bukott a nagyszerűen felépített Wermer stratégia is. A Fidesz felső vezetése úgy látta, az alattvalókra kell a politikai sikert építeni és nem a polgárokra. Kertésznek úgy kellett volna fogalmaznia, hogy mára Magyarországon az alattvalók száma növekedett a polgárok rovására és ezért egyre népszerűbb az alattvalókra építő politika. Ha van egy kis esze, bocsánatot két és pontosít.

2002-ig a Fidesz úgy gondolta, hogy növelhető a polgárok száma és ez a tétel igaznak is bizonyult, soha nem volt annyi a saját jövőjét irányítani, saját magáért tenni akaró ember és soha nem volt népszerűbb a polgári gondolat. De ha növelni lehet ezen emberek számát, akkor politikával csökkenteni is lehet. Mára a média és a politikusok segítségével olyan helyzetbe jutottunk, hogy az alattvalói világszemlélet, hogy saját balsorunkért másokat okoljunk, elképesztően népszerűvé vált. Nincs egyetlen gondunk sem, amiért nem a korábbi komcsi kormányok, a bankok, a nemzetközi tőke, a multik, a zsidók vagy ne a cigányok, stb. lennének okolhatók. A saját sorsunkkal való szembenézés népszerűtlenné vált. Mára a 25%-os "csőcselék" legalább 40%-ra nőtt és sok értelmesnek gondolt ember is csatlakozott hozzá. Ez pedig erősen meghatározza jövőnket. Ezért látszólag egyetlen politikai stratégia sem működhet, ami ezzel szembe megy, hacsak a maradék 60% nem szavaz egy pártra. Ami szinte lehetetlen. Ezt az alaptétel határozza meg a mai politikát. Azért ilyen szánalmas a helyzet, mert Orbán és minden politikus jól tudja, hogy sikeres Magyarországot csak a maradék 60%-ra lehet építeni. A magyar politika jelenleg egy nagyon vékony kötélen egyensúlyoz. Meg kell tartani az alattvalók támogatottságát, de rá kell venni a polgárokat, hogy vigyék a hátukon az országot. A kötéltánc sikere nagyon kétséges és biztonsági háló nincs alattunk. Abban viszont biztosak lehetünk, ha egyszer lezuhantunk, akkor onnan csak a polgárok emelhetik fel az országot. Az is lehet, hogy egy megtisztuláshoz valóban le kell végre zuhannunk, mert az elmúlt évek tragédiája nekünk nem volt elég. Valódi Mohács kell. 

 

7 komment

Címkék: orbán fidesz ákos kertész wermer

2011.05.04.
07:51

Írta: Mo21

54 év, az infarktus kora - A kormány levelezik

Komoly infarktus hullámot indíthat el az 54 évesen kirúgottak között a Fidesz 55 év felettiek védelméről szóló ötlete. Abban reménykedjünk csak, hogy a kamu konzultáció eredménye már előre megvan és azt a racionalitás mozgatja. Bízhatunk benne, hogy a Fidesz vezetői nem hülyék, ők is tisztában vannak vele, hogy a politikai levelezés, vagy konzultáció nem mond semmit az emberek valódi véleményéről. Ez a politikai marketing része és ezzel nincs is semmi baj. Csak nehogy irracionális döntéseket akarjanak vele megindokolni.

 

A Fidesz levelezik, már megint. Tudjuk, hogy ezek a kérdőívek nem jelentenek mást, mint politikai marketinget. Ehhez a Fidesznek joga van. Csináljon marketinget, mert még ha nem lenne kétharmada, akkor is megteheti. De jobb ha tudjuk, ez semmilyen módon nem reprezentálja az emberek véleményét. Ezt sokkal inkább megteszi akár egy 600 fős telefonos mintán elvégzett közvélemény kutatás, de egy 1200 fős már teljesen hiteles eredményt ad. A dolog ki lett már a világban többször próbálva. Amerikában több millió válasz érkezett (még az őskorban) az egyik lap elnökválasztással kapcsolatos kérdéseire. Ennek ellenére az eredmény teljesen fals volt. Ezzel szemben a 300 milliós Amerikában egy 1200 fős minta helyes eredményt ad.

A kormány levelezése esetén könnyen befolyásolható az eredmény, sőt akár manipulálható is. Ha nem lesznek nyilvánosak az adatok ez még könnyebb. Az alkotmányos levelezésnél is megmozdult a polgári körös világ. Itt sem lesz másként. Ezzel sincs azonban nagyobb baj, mert ez is a politikai marketing része. Sokkal aggasztóbb, ha véletlenül olyan kérdésekben, mint az 55 év fölötti védett kor esetleg pozitív választ szülne a „nép”.

A kérdések többsége teljesen lényegtelen, akár választási szlogen is lehetne egy plakáton. Még olyan is akad közötte, aminél kíváncsi lennék egy közvélemény kutatás esetén az eredményre és némelyek komoly társadalmi kérdéseket is takarnak. Az 55 éves védett kor azonban elég veszélyes. Kb. olyan, mint az adóváltozások. Olyan folyamatokat indítanak el, amiket nem tud kontrollálni az állam, csupán újabb bürokratikus őrültségekkel tudja növelni a káoszt. Valahogy úgy, ahogy az adóváltozásokat bérkommandóval akarja kompenzálni. Egy ilyen változás esetén az 55 év fölötti dolgozók óriási terhet jelenthetnének a vállalkozásokon, ezért mindenki meg szeretne szabadulni tőlük, mielőtt a védett korba kerülnek. Ez komoly nyomást helyezne az 55 alatti társadalomra. A kormány persze megpróbálhatna nyomást gyakorolni a cégekre, újabb szabályokat gyártani, esetleg nem engednék, hogy pályázatokon induljanak az ilyen cégek. Csupa rossz megoldás és a munkavállalókért való aggódás éles ellentétben álla az utóbb bejelentett őket sújtó intézkedésekkel. Egyik kezünkkel adunk a másikkal elveszünk?  

Csak egyetlen valódi eredmény látszik. Ez az 55 év alattiak körében a stressz okozta betegségek növekedése, egy jó kis infarktus hullám lehetne. Aki tehát védeni akarja 55 év alatt szeretteit, ragadjon majd tollat és mondjon nemet a védett korra. Amúgy is érdemes írni, és nem csak azért, mert növeljük a Posta bevételeit, de hátha tényleg elolvassa valaki és végre észhez tér. Habár azért erre kevés lehetőséget látok.

1 komment

Címkék: konzultáció év kor védett 55

2011.04.18.
08:11

Írta: Mo21

Orbán katasztrófa turistája

A valódi jobboldaliak körében annak idején komoly megrökönyödést váltott ki Hegedűs Zsuzsanna, ismert baloldali-liberális megjelenése a Fidesz mellett. A nő negatív ikonnak volt tekinthető, ami minden rosszat megtestesített, amit a konzervatívok elutasítottak. Nem illett bele, még a Csintalan-féle sorba sem, még díszkomcsinak is nehéz volt elfogadni. Azokhoz tartozott, akikről magánbeszélgetéseken csak úgy beszéltek: „no, az ilyenek elvei miatt tartunk itt.” Ő képviselte az SZDSZ legrosszabb énjét, akik szociálisan érzékenynek látszottak, de elveik egyre csak növelték a szakadékot jómaguk, és szegények között. Az embernek az volt az érzése, hogy csak azért kellenek az elesettek, hogy folyton látványosan lehessen sajnálni őket és jótékonykodni velük. Az ilyen emberek identitásának része a romák szegénysége, ami ha nem lenne, eltűnne vele az identitás is. Mert mit is kezdene magával valaki, akinek a szegény gyerekekkel való jótékonykodás a hobbija, ha nem lenne több szegény gyerek? A dániai fogorvosok sorsára jutna, akik olyan sokat foglalkoztak a prevencióval, hogy lyukas fogak híján elvesztették munkájukat.

A hölgy most konzervatív cigányügyi szakértő lett, és a belvárosi értelmiség cigánypolitikáját azzal az érvvel becsmérli, amit ő maga sem fogad el, ha más mondja. "Ha a jómódú, zsidó identitású budapesti emberek méltóztatnának lejönni az általam bejárt kistérségekbe, megértenék, hogy a faji diszkrimináció elleni harc nem a tüntetéseken dől el, hanem ott". (Itt: http://hetivalasz.hu/itthon/mit-szeretnenk-ehseglazadast-36586/  ) Ő, ugye jobban ért a témához. Csakhogy amikor a vidéken élő emberek azt mondják, - nekünk ne dumáljanak azok a belvárosiak, akik csak pénzt osztogatni jönnek ide, - akkor az már nem tetszik neki. Ők azt mondják, lakva ismerszik meg az ember. Nem lehet úgy az ottani viszonyokról ítéletet mondani, hogy néhány évig nem él ott az ember. Mások még ennél is tovább mennek, majd ha a te gyereked is kirabolta egy cigány, akkor kioktathatsz bennünket - mondják. Ezt ugye már rasszizmusnak minősítené a hölgy, pedig hitelesebb, mint az ő szájából a budapesti zsidóknak való beszólás. Jó néhány liberálist ismerünk, akik vidékre költöztek és néhány év alatt vérmes rasszistákká váltak. A vidékre járó pénzt és vetőmagot osztogató értelmiségiek, csak katasztrófa turisták.

Orbán katasztrófa turistája természetesen nem tud eleget a cigányságról. Vidéken hagyományosan a cigány ellentéte nem a magyar volt, hanem a paraszt. Nem is etnikai alapú a különbségtétel. Egyszerűen életforma, szakértelem. Az udvaron kapirgáló csirkékről az ingyen magból készült veteményesről való ábrándok csak olyan ember fejében születhetnek meg, aki soha nem próbált veteményezni és állatot tartani. A veteményezés nagyon kemény, kitartást, folyamatos törődést igénylő tevékenység. Családi összefogás és időhöz kötött munka szükséges hozzá, amit ma már a szegényebb nyugdíjasok sem vállalnak. Az udvaron kapirgáló csirkék és kacsák pedig olyan odafigyelést igényelnek nap, mint nap, ami még az ehhez valamelyest értőknek is nehéz feladat. Ráadásul ól kell nekik, ami nem szerepel az adományok listáján. Gondolom ez probléma lesz azokon a vidékeken, ahol még budit sem építenek maguknak az emberek. Ezekkel az állatokkal napjában többször kell foglalkozni, ha nem akarjuk, hogy megdögöljenek, elvigye őket a róka, vagy csak elkódorogjanak.

A hölgy láthatólag nem tudja, hogy sok településen volt már ehhez hasonló próbálkozás. Volt, ahol földet is adtak a helyi cigányoknak a vetőmag mellé, de sajnos önmagában ez sem segített. Ha a szegénység és a cigánykérdés megoldása csak vetőmag és naposcsibe kérdése lenne, a probléma már rég nem állna fenn. Ezzel lehet sztárkodni a TV-ben, Terézanyuskodni, de a problémát megoldani nem.

De sajna nem csak ilyen gondok vannak Orbán katasztrófa turistájával. Komoly erkölcsi defekteket is felfedezhetünk az ügyben. A Való Világos pénzgyűjtését tarthatnánk naivitásnak is, de 160 millió bezsebelését nehezen lehetne egy naiva szerencséjének nevezni.

Aki Orbán jól fizetett tanácsadója, annak tudnia kell, hogy mindennek, amit tesz és mond, politikai jelentősége van, még akkor is, ha éppen hülyének tetteti magát. Ezt mondja az interjúban a Való Világ producereiről: „Ők iszonyú félénken. Egy sor áttétellel annyit üzentek: felvetődött, hogy idei jótékonysági akciójukat a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány javára szerveznék. Még a közvetítők is attól tartottak: csípőből elutasítom a javaslatot.”

A Való Világ szerkesztői és producerei dörzsöltek és gátlástalanok, amilyen a műsoruk. Amikor éppen a keresztény demokraták pergőtüzében álltak, akik az ördöggel azonosították őket, szükségük volt valami politikai PR akcióra, amivel javítani tudják imázsukat. Meg is találták Orbán katasztrófa turistáját, aki volt annyira gátlástalan, hogy elfogadta a 160 millió forintot. Nem feltételezhetem, hogy nem vette észre az ügy politikai jelentőségét, illetve hogy a Való Világ rajta keresztül próbál a fiatalok megrontója, a Fidesz ellensége szerepből valamelyest visszajönni. Ha ezt feltételezném, olyan hülyének kéne tartanom, amit nem szeretnék gondolni róla. Inkább legyen erkölcstelen, mint hülye. Amikor a VV-t a szegény fiatalok kitörési lehetőségének nevezte, még rátett egy lapáttal. „Ezekbe a műsorokba zömében azok a fiatalok jelentkeznek, akiknek amúgy semmi esélyük sincs, hogy kitörjenek”. Az az ország, amelyben a fiatalok a VV típusú műsorokat tekintik kitörésnek, elveszett. Egy konzervatív kormány államtitkári szintű tanácsadójának ezt még akkor is illene tudnia, ha ő történetesen csak egy díszkomcsi a kormányban. A sikeres országokban a fiataloknak a tanulás és a munka útján kell kitörniük, és a kormányzatnak, illetve azok tanácsadóinak ezt kell kommunikálnia, még ha komcsik, akkor is.

A Fidesz szimpatizánsai és a konzervatívok, a választások előtt könnyen meggyőzték magukat, hogy szükség van díszkomcsikra is egy választási kampányban. Az már nehezebben fog menni nekik, hogy elfogadják őket ideológusként vagy a VV lobbistáiként. Zsuzsa asszony örüljön a magas pozíciónak, a sok pénznek, amivel a hobbijának élhet, de ne akarja a képére formálni az országot. Van erre most épp elég jelentkező rajta kívül is.

1 komment

Címkék: zsuzsa cigánykérdés hegedűs vetőmag

2009.11.10.
06:35

Írta: Mo21

Majtényi és a rádiók

Ittt egy újabb írás.

http://zipp.hu/belfold/2009/11/09/majtenyi_esete_a_ket_parti_egypartrendszerrel
 

3 komment

Címkék: danubius sláger majtényi

2009.10.31.
11:21

Írta: Mo21

A Jobbiknak 5%, nekünk arculcsapás

Ezt én írtam!

 

http://zipp.hu/velemeny/2009/10/31/a_jobbiknak_5_nekunk_arculcsapas

 

3 komment

Címkék: jobbik frekvencia

2009.10.27.
21:45

Írta: Mo21

Azoknak, akik túlságosan bíznak a közgazdaságtani alapelvekben

 

Az ideológiák abban a hamis szerepben tetszelegnek, hogy birtokukban van az egyedül üdvözítő, végső igazság, de ez nem így van - tette hozzá a pénzember.  

Soros György előadásában kitért arra is, hogy 14 évesen meghatározó élmény volt számára Magyarország 1944-es német megszállása, melyet családja csak hamis igazolványokkal, mintegy álarcban élt túl, a nem sokkal ezután bekövetkező szovjet megszállás nyomán pedig elhagyták az országot.  

Soros György elmondta, hogy ifjú korában londoni tanulmányai során nagy hatással volt rá Karl Popper véleményszabadságon alapuló nyitott társadalom elmélete, és akkor még komoly filozófiai pályát is el tudott volna képzelni magának.  

New Yorkban azután tőkepiaci szakemberré vált, de - amint magát Soros György nevezte - "bukott filozófusként" is évtizedeken át dolgozott a reflexivitás elméletén, melynek lényege, hogy a megfigyelő nézőpontjától döntően függ az objektív világról kialakított kép és az abból következő cselekvés, magatartás. 

 A világ, főleg a pénzügyi rendszerek olyan bonyolultak, hogy elméletbe nem foglalhatók. David Hume, XVIII. századi angol filozófusnak igaza van abban, hogy az ember nem csak racionális, de érzelmektől, szenvedélyektől is befolyásolt lény és ezt a társadalomtudományoknak, így a közgazdaságtannak is fel kell ismernie. 

Az emberek arra törekszenek, hogy megértsék és megváltoztassák a világot, e két nézőpont azonban ellentmond egymásnak. Ha például azzal a szándékkal közelítünk a világhoz, hogy megváltoztassuk, akkor nem tudunk róla elfogulatlanul objektív képet alkotni - fejtegette Soros György. Az üzletember szerint a tavalyi pénzügyi válság egy, az ő elméletével is leírható reflexív eseménysor volt, amelyben nem csak a valóságnak, de az emberek valóságról, pénzpiacokról, befektetésekről alkotott elképzeléseinek is igen fontos szerepe volt. Soros György szerint a közgazdászok nem hajlandók kellő fontosságot tulajdonítani az emberi bizonytalanságnak, az egyensúly hamis látszata pedig hozzájárul a pénzügyi "buborékok" kialakulásához. A közgazdászok tévedtek abban is, hogy tökéletesen megismerhető az emberek gazdaságról alkotott képe, gazdasági motivációi és ez alapján előreláthatók cselekedeteik. 

Minden pénzügyi jelenség magyarázata olyanoktól származik, akik érdekeltek, ezért szubjektív szempontokból tekintenek a vizsgált eseményekre - mondta a tőkepiaci szakember. 

A társadalomtudományokat, köztük a közgazdaságtant nem annak alapján kellene megítélni, mennyire objektív képet nyújt a világról, hanem hogy mennyire gyakorol kedvező hatást a társadalom alakítására - mondta Soros György. A pénzember az általa alapított Közép-európai Egyetem szervezésében öt napon át tart előadásokat a Magyar Tudományos Akadémián többi között a pénzpiacokról, a tavaly kirobbant pénzügyi válságról, a nyílt társadalomról és a jövő lehetőségeiről, továbbá Kína változó szerepéről a világban.

 

1 komment

2009.10.01.
11:20

Írta: Mo21

Népszavazási kérdések

 

1.   Az előző korrupciós anyaghoz írtam néhány népszavazási kérdést, amit mindenképpen beadnék, mégha nem is lesz belőle semmi.
SSSajnos nem tökéletesek, főleg az utolsó, azt ilyen formában nem is adnám be. Arra kérnék mindenkit, hogy adjon ötleteket és esetleg csatlakozzon a beadványhoz.
 
Ü
 
      1. Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt hozzon arról, hogy a parlamenti képviselők számát 200 fő alá csökkentsék?
2.     2. Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt hozzon arról, hogy az önkormányzati képviselők számát országos összesítésben a jelenlegi szám legalább felére csökkentsék?
3.     3. Akarja-e, hogy az Állami Számvevőszék jogkörének bővítésével az országgyűlési képviselőket, a városok és kerületek önkormányzati vezetőit, bizottsági elnökeit, az állami és önkormányzati vállalatok vezetőit és az előzők közvetlen családtagjait kétévente kötelezően vagyonosodási vizsgálatnak vessék alá?
4.    4.  Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt hozzon a pártfinanszírozás olyan módosításáról, ami cégek ellenőrzésével azonos szintre emeli a pártok gazdálkodásának ellenőrzését és a szabálytalanságok büntetését?

 

3 komment

2009.07.31.
07:27

Írta: Mo21

Becsey szerint lesz korrupció

Meggyőződésem, hogy a polgári kormányzás azért volt és lesz eredményesebb, mert nem lesz olyan mérvű korrupció vagy hanyag kezelés – mondta Becsey Zsolt a Fidesz politikusa, volt EP-képviselő a delmagyar.hu-n adott interjújában.
Ennyi lenne a titok? Nem fognak jobban kormányozni, csak kevesebbet lopnak, mert ugye ezek szerint lesz korrupció, csak valamennyivel kevesebb. Mennyivel? 10%? 20%? Igaz ez is valami, de azért jó lenne számításokat végezni a váltás költségeit illetően és meghatározni, mennyivel kéne a kevesebbet lopni, hogy megérje, ha tényleg csak ennyi a különbség.
Egy ekkora szervezet, mint a magyar állam, elég körülményesen és drágán vált beszállítót, (kormány) vagy ebben az esetben inkább kiszállítót. Vajon a választások költségeit legalább megspóroljuk a kevesebb lopássál.
Az lenne a jó, ha szerződésbe foglalnánk, hogy mennyi a maximum, amit ellophatnak vagy még inkább, a Fidesz kampány helyett kiplakátolná, hogy mit kér a kormányzásért. Mondjuk valahogy így:
„Az eddigi korrupciós kár 500 milliárd, ebből hozzám jött 200. Ígérem, hogy a szociknak nem adok és én csak 50 milliárddal növelem a kárt, vagyis 250 milliárdot nyer az ország. Ígérem, hogy egyéni lopásokat nem engedek, a szerződött összeg fölötti lopásokat megtorlom.”
Egy mellékletben lehetne a vagyonlistát leírni, hogy mire tartanak igényt: kórházak, telkek, földterületek, erdők, készpénz, megbízások, cégek, stb.
Ez nagyban egyszerűsíteni mindenki életét.
Persze azért van ennél is jobb. Pl. abba kéne hagyniuk a hülyeségek hajtogatását, és meg kéne mondani, hogy tényleg mit fognak csinálni a Becsey által jelzett lopáson kívül, vagy esetleg helyette. Szerintem ennél azért tudnak többet. Az előző Fidesz kormány tudott. Persze ez még nem garancia, hogy ez is tud majd.

3 komment

Címkék: fidesz korrupció becsey

2009.06.29.
18:03

Írta: Mo21

Végre itt a vagyonadó!

 

Vagyonadó párti vagyok, habár ellenérdekeltnek látszanék. Végül is a „milliárdosok kormányának” tagjai, akik bevezetik szintén ellenérdekeltek.  A legjobban meg a „szegények pártja” támadja, akiket elvileg nem érint. Tele vagyunk paradoxonokkal. Igaz, egyesek szerint szakmailag elfogadhatatlan a javaslat, és biztosan találnának olyan szakmát, amelyikre ez igaz.
Rengeteg érvet tudok mellette. Aggódtam is, hogy Kotmányunk bírósága elmeszeli, ami az eredeti javaslatnál biztosan be is következett volna. Így több az esély.
Az eredeti elképzeléssel megint a szabálykövetők jártak volna rosszul. Mi magyarok világcsúcstartók vagyunk a szabályok számában, de csak azért, hogy az egyre kevesebb szabálykövetőnek minél nehezebb legyen betartani őket. A szabályszegők pedig egyre jobban érezzék magukat, hogy még többet szeghetnek meg. Nem a szabályok száma határozza meg a rendet, hanem azok betarthatósága és betartatása. Nálunk csak ez a két kritérium hiányzik.
Egy érvet tudok az adó ellen is. Azért nem volt érdemes megcsinálni, hogy jövőre eltöröljék. Ahhoz túl drága a bevezetés.
 
Az én vagyonadóm
A vagyonadó mai formájában nem teljesen hatékony és igazságos. Akkor lenne az, ha mindenki fizetne 0,1 százalékot minden ingatlanjára, hajójára és repülőgépére, ez esetben egy 30 milliós lakás évente fizet 30 ezret, egy 3 milliós 3 ezret, havi 250 Ft-ot!!! Akinek van 200 db 29 milliósa, az meg sokat. Ez arányos és igazságos.
Ez akkor lenne elfogadtatható, ha a kormányzat feketén-fehéren igazolná, hogy ez a becsületes adófizetőknek nem kerül semmibe. Elveszünk egy családtól havi 1000 Ft-ot, és járulékvonalon visszaadunk neki ugyanennyit. A nyugdíjasokat ez nem vigasztalja, de őket máshogy segítik. A csalók pedig vesztesek lesznek, nem adunk vissza semmit, mivel nem fizetnek sem járulékot, sem adót.
 
Jótékony változások és veszteségek
Mint mindennek, ennek is lesznek vesztesei. Sok választásunk azonban nincs, mert még ha Bajnaival kerülök is egy platformra, ki kell mondanom: vagy teszünk végre valamit, vagy mindannyian vesztesek leszünk. Erre mondják, hogy tegyünk, de miért pont a vagyonadó. A vagyonadóra nem az 50 milliárd tervezett bevétel miatt van szükség, még csak nem is a társadalmi igazságosság, és a csalók adóztatása miatt, habár ezért is megéri, hanem változásokat indíthat el, amin nyerhet a társadalom. Szerencsére ezt a Fidesz is tudja, mert Matolcsy is beleírta programjába, csak a populizmus kísértetével kéne megbirkózni.
Ezek nem lesznek forradalmi változások, az ingatlanhoz kapcsolódó szokások nehezen módosulnak. Az adó azonban racionálisabb ingatlanstratégiára ösztönöz, és hatékonyabb ingatlanvagyont eredményez. A lakosság birtokában lévő tőkét sokféleképpen lehetne hasznosítani, nálunk - a már magas saját tulajdonú lakásállomány miatt - a lakásvásárlás nemzetgazdasági szinten az egyik legkevesebb haszonnal járó befektetés. A saját otthon persze nem csak gazdasági, hanem érzelmi döntés is, és mi magyarok nagyon ragaszkodunk hozzá, ezzel is kifejezve biztonságra törekvő életstratégiánkat. Ezt használják ki a politikusok és az építőipari lobbi. Szeretnek a kereslet jótékony hatásairól beszélni, ehhez persze állami támogatás kell. A lakások felépülte után a kereslet eltűnik, és újabb állami beavatkozásokkal lehetne egészségtelen szinten tartani. Ha a korai 2000-es évek lakásépítési boomja helyett a lakosság az önrészként felhasznált több százmilliárdot nemzetgazdaságilag jobban hasznosuló befektetésekbe teszi, ma több elköltendő pénzünk lenne. nem is beszélve az azóta is bennünket terhelő kamattámogatási kiadásokról és a devizahitelesek problémáiról, amibe majdnem belerokkant Magyarország. A fölösleges építőipari kapacitások meg a másik pofont adják. Etikátlan piac, fekete foglalkoztatás, körbetartozás és társai.  Ma már látható, az állami otthonteremtési támogatás inkább politikai haszonnal járt, mint gazdaságival. Jobban járnánk, ha az állam máshova fektetné ezt a pénzt.
 
Amikben hosszabb távon pozitív változások remélhetők
A hosszú táv homályos megfogalmazás. Ezzel kapcsolatban csak egy biztos mondás van. „Hosszútávon mind meghalunk.” Mégis, matematikailag leírt jelenség, hogy jelentéktelennek látszó változások ”hosszabb távon” nagy változásokat eredményezhetnek. Könyvtárnyi irodalma van például a fogamzásgátlók társadalmi hatásának. Ebből eredeztetik a családok szétesését, a női szerepek változását, és így a modern világ problémáinak jó részét. Még ha ezt figyelembe is vesszük, egy ezreléknyi adótól butaságnak látszhat jótékony változásokat elvárni. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ez a minimális adó milyen érzelmi viharokat kavar. A lakásoknak ennél sokkal magasabbak a fenntartási költségei, mégis ez a kis rész fáj mindenkinek. Mert ez olyan költség, amit minden körülmények között fizetni kell, és ha nem fizetjük, előbb-utóbb elárverezik a házat a fejünk fölül. Ez nagyobb kényszer bárminél, legyen az akár csak 1 ezrelék.
Mikben indíthat el változást az ingatlanadó?
 
 • Ma sokkal több pénzt fektet a lakosság ingatlanokba, mint amennyi hatékony lenne nemzetgazdasági szempontból. Az ingatlan, amit nem hasznosítanak vagy nem terhelnek jelzáloggal, nemzetgazdaságilag nem hasznosul. Ma rengeteg ilyen holt tőke van nálunk. Jóval több, mint máshol és ez sem adott semmilyen védettséget a válsággal szemben, sőt tetézte azt.
 • Ma a lakosság befektetési portfóliója egészségtelen, túlzott benne a lakásvagyon, és így nagyon kitett az ingatlanpiac válságának.
 • Az ingatlanmánia a legszembetűnőbb példája a magyarok biztonságra törekvő életstratégiájának, amivel nem lehetünk sikeresek. Emiatt alacsony a mobilitás. Már fiatalkorban rugalmatlanná válunk, mert a szülők célja, hogy gyermekeik saját lakásba költözzenek.
 • A túlzott lakásbirtoklás miatt nem tud bérlakáspiac kialakulni. Mindenki meg van győződve róla, hogy gazdaságilag racionális saját lakásba költözni. A jelenlegi válság, pedig rávilágított ennek árnyoldalaira. Égbeszökő törlesztő részletek, leértékelődő ingatlanok és a korábban a lakás vásárlására használt tőke és annak hozamának hiánya. Akinek ma nem ingatlanja, hanem pénze van, igazi király. A bérlakáspiac természetesen nem az idősek sportja, hanem a fiataloké kéne legyen, akiknek sokkal többet kéne érjen a pénz, amit lakásra fordítanak, mint a lakás. Sajnos a magyar fiatalok életstratégiája öreges.
 • Ma a kiadási céllal vásárolt lakás a legrosszabb befektetetés a piacon. Ennek hozama 5 százalék körüli, ennek ellenére sokan vásároltak ilyen célra lakásokat és sokan kedvezményes kamattámogatással. A kedvezményes lakáshitelek kamattámogatása az államnak iszonyatos terhet jelent (kamatszinttől függően 200-400 milliárdot az elmúlt években), aminek egy részét a jómódúak veszik igénybe.
 • Kisebb, de a lakosság igényeinek megfelelőbb ingatlanállomány alakul ki, kisebb nemzetgazdasági befektetési igénnyel, az így felszabaduló tőke hatékonyabb befektetésekben hasznosulhatna. A rosszabb lakások elértéktelenednének, a jobb minőségűek, jobban hasznosíthatók felértékelődnének.
 • A Budapestet sújtó magas adószint felértékelhetné a vidéki életet.
 • Az adó legnagyobb vesztesei lehetnének a budapesti nyugdíjasok, akik nagy és drága lakásokban élnek. De ők is nyerhetnének azzal, ha képesek lennének egy bevételeiknek jobban megfelelő lakásba költözni. Nekik azonban kiskapukat hagynak.
 • A nyugdíjasok lakásainak megadóztatása járhat jótékony következményekkel. A legpozitívabb hatás lehetne, ha nagyszülők eladnák lakásaikat és összeköltöznének gyerekeikkel. Ez segítene az óvoda kérdésén, és a családok összetartozását erősítené. Igaz, ez lassú, és nem garantálható fejlemény, de ez lenne a legnemesebb cél, amiért Magyarországon adót vetettek ki.

 

3 komment

Címkék: vagyonadó

2009.06.27.
10:47

Írta: Mo21

Ennyire még nem örültem gyilkosnak

 

Igazából még soha nem örültem gyilkosnak. Amikor először láttam a Sakál napját, az összes gyerek a vidéki moziban a gyilkosnak szurkolt. Én voltam az egyetlen, aki a rendőröknek. Most a gyilkosnak szurkoltam. Hogy ne roma legyen. A kiskunlacházi gyilkosság egy szörnyű ügy, csak akkor lehetett volna még szörnyűbb, ha roma az elkövető és az egész a cigányság elleni még nagyobb ellenérzés szimbólumává válik. Hál istennek ez nem következett be. Azt hiszem legtöbben fellélegeztünk. Persze egy ilyen gyilkosságot is elkövethet roma, magyar, kínai vagy bármilyen más nációhoz tartozó, mert gyilkosságok vannak, voltak és lesznek. Azzal még önmagában nincs baj, azzal már annál inkább, ha ez még súlyosabb dolgokat indít meg és félő volt, hogy itt bekövetkezik.
Az eddigi esetek tanulsága
Jó lenne tanulni az ilyen ügyekből. Azt, hogy a kisebbségnek és a többségnek, nem kell a hisztériát kelteni. Nem kell farkast kiáltani, minden neszre, mert a nyugalom ma mindennél fontosabb. Elég feszült a hangulat a cigányság körül és nem úgy néz ki, hogy ez javulni fog. Ezért mindenkinek az lenne a legjobb, ha óvatosan kezelnénk minden kritikus ügyet. Minden árt, ami a feszültségek irányába hat és minden használ, ami a nyugalmat és a megértést szolgálja. A sajtó, a cigány szervezetek, a gárda és egyéb önjelölt okosak tanuljanak meg hallgatni. Már többször megégették magukat, ha ezekben az ügyekben mindenki hallgat és vár a rendőrségre, akkor ma sokkal beljebb vagyunk és nem kell minden pillanatban a robbanástól tartanunk. A rendőröknek persze nem csak utólag kéne „hatékony” nyomozást folytatni, hanem főként rendet tenni és tartani vidéken, hogy megelőzzék a feszültség fokozódását.
Csak a politikusok nyerhetnek
A sajtó felelőssége óriási, nem lehetne az áldozat etnikai hovatartozását sem közölni, ha szigorúan vesszük a média törvényt, de ha nem a törvényt nézzük, akkor még inkább a feszültségek csökkentésére és nem az élezésre kéne helyezni a hangsúlyt. Képzeljük el azt a helyzetet, ha Tatárszentgyörgyről - a New York Times cikk és a sok hisztéria után - kiderülne, hogy nem rasszista elkövetők a tettesek. Ez politikai Hirosima lenne. A Jobbik olyan erősödést érhetne el, amit ma el sem tudunk képzelni. Minek vállalni a kockázatot? Ez olyan helyzet, amiben az ország veszít és csak egyes politikusok nyerhetnek. 
Ez nem verseny
Azok, akik most a másik oldalra mutogatnak, Kolompár Orbán, a Gulyás blog és a többiek, gondolkodjanak el csak egy kicsit, mit érnek ezzel el. Úgy állítják be, mintha ez valami verseny, vagy tippmix lenne, ahol vannak győztesek és vesztesek és most ők éppen a győztesek oldalára kerültek és kiélvezik. Ez olyan helyzet, aminek csak vesztesei vannak. Legfőképpen az áldozatok és családjuk és másodsorban, mi cigányok és magyarok. Aki a másikra mutogat, az legyen tisztában vele, hogy visszamutogatnak rá a jövőben, mert lesz még alkalom mindkét oldalon, és ha elindul egy nemtelen versengés, hogy ki árt többet a másiknak, akkor annak nagyon rossz vége lesz. Mindenkinek megvan a maga felelőssége ebben, de értsük meg ez a versengés csak a politikusok érdeke és nem a miénk. A cigány vezetők abban járjanak az élen, hogy közvetítenek és, hogy feddhetetlen életet élnek. A magyar politikusoknak meg a megoldásokon járjon a fejük, ne a politikai nyereségen.
Még ha mindenki becsülettel tenné a dolgát, akkor sem lenne sok esélyünk, hogy megoldjuk ezeket a gondokat, így biztosan csak katasztrófa lehet. Egyesek persze ezt szeretnék, mert akkor nyerhetnek a legtöbbet. Ne segítsünk nekik!

 

6 komment · 1 trackback

Címkék: roma cigány kolompár kiskunlacháza

2009.06.17.
19:05

Írta: Mo21

Mi lesz, ha bilibe ér a kezük? - A Fidesz jövőjének kérdései

 

Műmámor
Megindult a pánikszerű álmodozás a Fideszben. Pánikszerű, mert a választási eredmény diadalmenet is meg nem is. Az 1,6 millió szavazó kevés, de az 56% elég, hogy a pártkommunikáció győzelmi mámorba borítsa a Fideszt. Végül is ki van ez számolva. Két egyéni körzetet nyernek a szocik, és a maradék 174-gyel tuti nyer a Fidesz. A kongresszuson eufória volt a díszvendég, és számháború a kikapcsolódás. Ki tud nagyobb számot mondanit játszottak, végtelen, végtelen plusz egy. Kétharmad, háromnegyed, négyötöd. Száz százalékot nem mert senki mondani. Én 90-et írok, hátha cserébe megbocsátanak nekem.
 
A nosztalgikus bokszoló
A Fidesz egyre inkább kezd arra a bokszolóra emlékeztetni, aki 14 évesen két haverjával kiütötte későbbi világbajnokot. Igaz, profiként 34-ből 34 vereség a mérlege, sok KO-val, de bokszzsákként is jól megél. A barátainak viszont folyton nyomja, jobb a világbajnoknál, csak nem jó a menedzser, nem volt idő edzeni, lesérült, csaltak. Kifogások sora. Most azonban tényleg megvan a kihívás, a közben autóbalesetet szenvedett exvilágbajnokkal, aki még tolószékben van, de az orvosok dolgoznak rajta, hogy a meccsre felépüljön. A furcsa csak az, hogy a győzelmet már előre megünnepelték, pedig még a meccs időpontja sincs kitűzve. A felkészüléssel meg egyáltalán nem foglalkoznak.
 
A Fidesz hatalommétere
Azért ünnepelnek, mert a Fidesz hatalommétere győzelmet jelez. Ez a szerkezet vezető politikusainak ülepére van szerelve, és a nyelvcsapások számát jelzi. A méter utoljára 98-ban, mutatott ilyen számot. Kellemes, bizsergő érzés, ami megnyugtat, és magabiztosságot ad. Ezzel az érzéssel az altestedben könnyen lehet a gazdagokat szidni és kedves népies fordulatokat használni.
 
Az  Illés 72. búcsúkoncertje
A Fidesz újra azt üzente, hogy most már tényleg és isten bizony az utolsó nagy összecsapás következik: „a szabad Magyarország ideájának megvalósítása érdekében a feladat az, hogy végleg legyőzzük őket.” Kicsit olyanok, mint a megkopott rocksztárok x-edik búcsúkoncertje. Már sokszor hittük azt, hogy ez a harc lesz a végső, és eddig nem jött be. Legutóbb az EP-választásoknál, de ez sem ment elég simán. Kicsit aggódom, vajon most hihetünk-e nekik? Meg mi is az a szabad Magyarország, és mik azok a vágyak, amelyeket már húsz éve dédelgetünk, mert ezeket is mondták.
 
Változás
Én a műmámor és ünneplés helyett inkább ezeknek az értelmezhetetlen mondatoknak a kibontásával foglalkoztam volna. Meg azzal, hogy mi lesz az a változás, amiről a Fidesz beszél, amitől minden olyan más lesz, hogy el sem tudjuk képzelni. Az emberek változást akarnak és ezt az igényt a Fidesz, avíttas metaforáival nem elégíti ki. Inkább simán meg kéne mondani mi lesz.
A Fidesz a változásról szóló megnyilatkozásaiból arra lehet következtetni, hogy valójában nem tudják miről szól az egész. Olyanok, mint (azt hiszem) a 22-es csapdájában az egyik katona, aki, amikor a pszichológus vizsgálja, valami ilyesmit mond neki: „ne fáradjon doki, úgysem tud olyat mutatni, amiről nem a szex jut eszembe”. A Fidesznek mindenről a nagyobb állam, az állam nagyobb gazdasági szerepe, a nagyobb hatalom jut eszébe. A válságból is erre következtetett. Az állam gazdasági szerepét erősíteni kell. Ez igaz is, de nem államosítással, még ha itt-ott ideiglenesen ilyet is látunk. Hanem az állam ellenőrző szerepének erősítésével. De ha Amerikában azt mondják, keletre 300 mérföldre van az ígéret földje, és mi Budapesttől elmegyünk keletre 300 mérföldet, még csak Munkácson leszünk, és nem a Kánaánban. Szóval a recept az influenzásnak és a lábgombásnak nem ugyanaz. Az állam erejét növelni kell, de terjeszkedésről, visszaállamosításokról stb. beszélni fölösleges. (Ajánlanám Fukuyama erről szóló fejtegetését) A nagy állam nem egyenlő az erős állammal. A legnagyobb államok az afrikai diktatúrák, de rendről ott nem érdemes beszélni. A nagy állam azt jelenti, a kormányzat abban hisz, ők jobban tudják az élet bármely területén igazgatni a dolgokat, mint mások. A válság éppen arra tanít bennünket, hogy ne legyünk elbizakodottak, és hogy senki sem képes minden kockázatot átlátni.
A változás kommunikációja amúgy is veszélyes a Fideszre nézve, mert egy fiatalított MSZP-nek ez éppen kedvezni fog. Ők majd a Fideszre mutatnak és azt kérdik – Változás? Hány éve vagytok Ti a politika élvonalában?
 
300 forinton vett nemzeti egység
A Fidesz a népszavazás óta nemzeti egységről beszél. Ezt azonban 300 forinton vette szavazóitól. Az EP-választási nemzeti egység nem sikerült ilyen fényesre, de a politikusok szeretnek egy „picit” ferdíteni. Egy biztos, ha a Fidesz mögött létrejön ez az egység, az nem lesz nemzeti, hanem Fidesz-egység lesz. Nem szeretném azt gondolni, olyan nemzet vagyunk, akik csak valami ellen és csak ilyen pitiáner célokért képes egyesülni. A nemzeti egység csak oldalakon átívelő lehet, amikor valami magasabb célért, az ország modernizálásáért, az olimpiáért, vagy ehhez hasonlóért egyesülünk. Ilyet itt nem látni. Mussolini vajon nemzeti egységet hozott létre? Két népszavazást is tartott arról, hogy legyen-e a fasiszta diktatúra és a választójoggal rendelkezők mindkettőn közel száz százalékos arányban igennel voksoltak, cenzusos választójogi rendszerben. A mai politikai rendszer nem fér bele az oldalakon átívelő nemzeti egység, mert a politika a másik oldal iránti gyűlöletre épül. Az ország igazi változása a közös célok és egymás elfogadásában lenne. Nézzünk a németekre, és értsük miről beszélek.
 
Szun Ce és a Jobbik
Mao minél idősebb lett, annál többet olvasta Szun Cét. A Tiltott város palotájának wc-jében ült, ahova telefont vezettetett, és onnan irányította 1 milliárdos országát. Szun Cét érdemes minden politikusnak olvasni, sokkal mélyebb, mint Machiavelli. Szun Ce azt tanácsolja, ne harcolj ellenfeled terepén. A Fidesz mégis azt teszi a Jobbikkal. Megijedtek tőlük, egyrészt agyonhallgatást játszanak, másrészt indul a cigánykérdés „felvállalása”. A múlt szombati Magyar Nemzet első oldalára azonnal fel is raktak 3 nagy írást, kettő a cigányok bűncselekményeiről, egy meg Orbán nyilatkozata, hogy ő majd rendet rak. Kicsit késői, és hibás taktika. A cigányozás a Jobbik terepe. Minél inkább ezt a kérdést állítjuk a közbeszéd középpontjába, annál tovább erősítjük őket, mert ezt ők hozták be a köztudatba, nekik van gárdájuk, ők már megvédtek embereket. A Fidesz cigányozása azt az érzet kelti, hogy a rájöttek, a Jobbiknak volt igaza. Akkor én is rájöhetek, mondja erre a szavazó. Minden rasszista és kirekesztő vád hazugság, mert hát a Fidesz szerint is ez a fő kérdés. Ha megnézték Vonát a TV-ben, láthatták, fiatal, lendületes, hiteles, olyan kifejezések használ, mint „lehet rugózni ezen a szón”. Élesen áll szemben a Fidesz megfáradt, egyhangú megnyilatkozásaival. Nem érdemes velük a saját terepükön harcolni.
 
Pártszakadás, mint stratégia
A Fidesz akkor tudná szavazatait maximalizálni, ha a KDNP-t valódi pártként leválasztaná és néhány erős Fidesz politikust átléptetné hozzájuk. A KDNP önálló politikát kezdhetne, a Fidesz így még inkább középre húzódhatna. A politika fókuszát a két párt közé lehetne hozni, így a fő választási alternatívává ez a két párt válna. Az MSZP ebben az esetben erősebben marginalizálódna. A két párt, a megmaradó töredékszavazatokkal garantáltan 2/3-ot szerezhetne. Ez sem fog megtörténni, mert a pártegységet sokkal fontosabbnak tartják, mint a szavazatmaximalizálást.
 
De akkor mi lesz?
A magyar politika tényleg olyan, mint egy bili, a pöcegödör már pozitívumot tartalmaz, mert valami nagyobbat jelez. Ez végtelenül kisstílű világ, amire jobb kifejezés a bili. Szinte lehetetlen, hogy Fidesz innen elbukja, de jó lenne, ha még a nyáron beleérne a kezük a bilibe és felébrednének, az ünneplés helyett dolgoznának. Van 1,5 millió szavazó, aki nem döntött, de képes eldönteni a választást. Azt értik, miért nem akarják a szocikat és a Szadeszt, csak azt nem, miért adnák a Fidesznek a hatalmat. Ehhez kéne még egy kis lökés. Valami pozitívum, hogy ne a legkisebb rosszat, hanem a legjobbat kelljen választaniuk. Ha ez nem történik meg, még valami fránya meglepetés is jöhet azon a végső, nagy meccsen a tolószékes ellenféllel.
 
 

Annak, akik azt hiszik, hogy baloldali vagyok, ajánlanám ezeket. Ezek után jobboldalisággal vádoltak. Nehéz úgy jobboldalinak lenni, hogy akik a jobboldalon vannak, nem elveket, hanem párthűséget várnak el.

http://magyarorszag21.blog.hu/2009/06/11/szdzs

http://magyarorszag21.blog.hu/2009/06/12/otlet_20

 

 

215 komment · 3 trackback

Címkék: orbán fidesz kongresszus jobbik

2009.06.07.
20:54

Írta: Mo21

A Fidesz kudarca – Elég! Nem szavazok!

A végleges eredmények tükrében újraírtam a szöveget.
 
Ez a választás a Fidesz kudarca. És ezt kizárólag magának köszönheti. Ő maga hirdette azt, hogy ennek a választásnak belpolitikai tétje van, és majd végre azt mondhatjuk a kormánynak elég volt. Tudhatta, ha legalább 2,5 millió szavazó nem ismétli vele a parancsot, az kudarcnak minősülhet. Ez a választás pontot tett a Fidesz közvélemény- kutatási szárnyalásának végre és egy új korszakot nyitott meg, új erős szereplőkkel.
A tét ezen a választáson, nem az volt, hogy a szocik mennyi mandátumot szereznek. Ma ők elérték mélypontjukat és senki nem tartja őket alternatívának és ma nem köztük és a Fidesz közötti választásról szól az élet. Tét inkább az, vajon a Fidesz valódi alternatívája lesz-e az MSZP-nek, meg tudja-e mozgatni annyira az embereket, hogy tömegesen szavazzanak az MSZP távozására? A válasz ezekre a kérdésekre egyértelmű nem. A Fidesz, végleges eredmény szerint csak a szavaztok 56%-át szerezte meg ami még 1,7 millió szavazat sincs. Az országban nincs elementáris erővel feltörő, ide nekünk Orbánt hangulat. A Fidesz nem volt képes rávenni az embereket, hogy kimondják elég volt a szocialistákból.
A szavazók e helyett azt mondták elég volt az alternatíva nélküli politikából. Nem szavazok egyik erőre sem, mert nem jelent valódi alternatívát a jelenlegi, nagyon rossz kormányzással szemben sem. A Fidesz a nyilvánosság előtt nem így magyarázza majd az eredményeket, de Orbánnak és főleg a többi Fideszesnek érdemes elgondolkodni azon, hogy ilyen tragikus gazdasági és belpolitikai helyzetben is csak 1,7 millió embert tudtak elvinni szavazni és a potenciális szavazók jelentős része nem az ő parancsuknak megfelelően válaszolt. Az „elég szavazz” helyett azt mondta „elég volt, nem szavazok!” Orbán teljes zsákutcába került. A jobboldalon két párt is alternatívanként jelent meg mellette. Visszaesésük borítékolható. Minél tovább húzódik a baloldal felé, annál erőteljesebben.
A választás valódi nyertese a Jobbik és az MDF. A Jobbik a kampánnyal olyan mértékben került rá a választási térképre, hogy onnan már nem tudja a Fidesz kiradírozni, 400 ezernél is több szavazata tényleg az új erő, ezzel az országgyűlési választásokon is komolyan kell vele számolni. Valódi alternatíva lett a jobboldalon, annak ellenére, hogy programjában még meglehetősen sok a látens baloldali elem. Mondhatnánk legalább annyi, mint a Fideszében. A jövő legnagyobb politikai kérdése éppen az, hogy a Jobbik erősödésének mik a határai?
Az MDF feltámadása igazi csoda, ezzel az MDF olyan felemelkedő fázisba kerülhet, amivel akár 10-15%-ot is szerezhet az országgyűlési választásokon. Csak az a kérdés talál-e még néhány Bokrost, olyan szakértői imázzsal rendelkező, értelmes, ismert embert, akik listájának elejére állnak. Ilyen emberek hemzsegnek a porondon kívül a porondon pedig egy kevesebben vannak, sokan vannak, akik a Fidesztől elpártoltak üzenet nélküli stratégiája miatt és még többen, akik várnak valamire, amihez csatlakozhatnának. Az MDF könnyen válhat az ilyen személyek gyűjtőhelyévé. Az MDF lehet az értelmes hang ebben a hőzöngő politikai világban, mint ahogy most is azzá vált ebben a kampányban.
A választás láthatólag a jobboldalon zajlott. Ezek a szavazók mentek el nagyobb tömegben, a jövő kérdése, mit csinálnak az otthonmaradt főleg baloldaliak. Az MSZP útja innen már felfelé visz. A konjuktúra index, már beindult emelkedésével a kormány népszerűsége is emelkedni fog, de határai nem túl tágak. A kérdés inkább az, hogy a politikán kívüli erők beindulnak-e végre a vákuumot látva. A Fidesz kudarca egyértelmű jelzés, hogy van lehetőség.
A Fidesz számára pedig a legfontosabb kérdés az, vajon felfogják-e, hogy valódi politikai üzenet, és cél nélkül az emberek nem mozgósíthatók és jelenlegi stratégiájával egyre többet kockáztatnak. Orbán újra felültette szavazóit, azt ígérte nekik, ez már tényleg a végső harc lesz a, de megint nem tudja ígéretét beváltani. A Fidesz legnagyobb tragédiája, hogy az eredmény annak ellenére, hogy a mélyben egyértelmű kudarcot jeleznek, nem adják meg a lehetőséget Orbán elmozdítására, mert az 56 százalék sikerként is magyarázható. Orbán szavainak súlya ennek ellenére tovább csökken és mivel jövőképe nincs, a szavazók megkapták a felhatalmazást, hogy a jövőkép nélküli pártok közül bármelyiket választhatják. Az üzenet nélküliség megnyitja az utat a Jobbik további erősödéséhez vagy új politikai erő megjelenéséhez, esetleg azokból a civilekből, akik a népszavazásra is összegyűjtöttek, pénz és erőforrások nélkül 600 ezer aláírást.
Egy bizonyos, a választók alternatívát akarnak, és a Fidesztől láthatólag nem kapják meg. Így más lehetőségek felé néznek. Ez pedig előrevetíti, hogy 2010-ben érdekes helyzetekre kell felkészülnünk. 
 

26 komment

Címkék: orbán fidesz eu ep választás jobbik.

2009.06.04.
19:13

Írta: Mo21

Fidesz gyilkos választási szlogen – Elég! Belőletek is!

Az Indexen megjelent egy összeállítás a választási plakátokról. Bárki bármit is mondjon a legszánalmasabb kampány az LMP-é volt. (az MDF szoros versenyével) Az LMP biztos jót akar, de ez nem derül ki, tehát olyan mintha nem akarna semmit. A párt igazából nem is létezik, csak néhány ember fejében. Az még önmagában nem lenne baj, ha nem lenne üzente, de, hogy nem létezik, komoly gond. A Fidesz csak létezik, és lám, már lassan nincs olyan nagy szám, amivel a népszerűségük leírható. Az LMP-ben, állítólag sok értelmes ember van, ennek ellenére, eddig csak komplett hülyeségekkel érték el az ingerküszöbömet. A híradóba például azzal kerültek be, hogy egészséges élelmiszert kéne ennünk. Ez a legzombibb politikai üzenet, amit éltemben hallottam. Próbáltam a programjukat is elolvasni, de halál unalmas volt, mint minden program, kivéve Obama-é. Mert ő csak kétszavas mondatokat írt. Az LMP aberrációja és extrémitása, hogy van programja, de semmi mása, ő bizonyítja, a Fidesz tételét, hogy a program kontra produktív a magyar politikában. Igaz az LMP-ről azt sem tudja senki, hogy van programja, mert valószínűleg 100-200 embernél többen nem próbálták elolvasni. Ezek is a programalkotók családtagjai közül kerültek ki vagy mazohisták lehettek. A programjuk egyébként is egy zöld-libeláris katyvasz, amiből nem lesz erős Magyarország.
Pedig nevükből már önmagában következne választási üzenetük. Lehet Más a Politika. Ez bizony egy elit ellenes név, és ez ma az egyik legkelendőbb üzenet lehetne, ha valaki ütősen képviselné. Ezért elitellenes üzenet kellett volna, mégpedig markáns, amire felkapják a fejüket az emberek. A Jobbikban is elitellenes erőt látnak a szavazók, bármennyire is szeretnénk azt gondolni, hogy csak a rasszizmus miatt szavaznának rájuk. Ők valamilyen érthetetlen okból nyilvánosan nem támadják a Fideszt, csak a neten. Ha ezt tennék, még 5 százalékot szerezhetnének.
Az LMP-nek, az értelmiségi hümmögés helyett, egy nagyon egyszerű üzenettel kellett volna előállnia. Most, amikor már nem tudják használni, adok nekik egy ilyen szlogen.
Elég! Belőletek is!
Ennek még egy előnye lett volna. A Fidesz kampánycsapata kardjában dőlt volna, így tőlük is megszabadultunk volna, és nem kéne a marhaságaikat tovább eltűrnünk.

3 komment

Címkék: választás fidesz jobbik ep plakátok lmp

2009.05.29.
19:59

Írta: Mo21

Megvan az első, de nem az utolsó influenzás

 

Megvan az első fertőzött, ami persze még nem járvány és közel sem biztos, hogy azzá válik. Ennek ellenére egy felelős egészségügyi vezetésnek úgy kell kezelnie a helyzetet, hogy bármilyen fejlemény esetén képes legyen megvédeni az ország polgárait. Ma a védekezés nagyon féloldalasnak tűnik. Mindent egy lapra, a vakcinára tesznek fel. Pedig a logika és a nemzetközi ajánlások egészen másról szólnak. A ECDC ajánlás szerint a lakosság 12,5 százalékának megfelelő oltóanyaggal kéne rendelkeznünk és ugyanennyi személynek elegendő antivirális szerrel. Ez összesen 2,5 millió adag. Ezzel szemben nálunk 5-10 millió oltóanyag gyártásáról beszélnek. Ez a döntés nem állja ki a kockázat elemzés próbáját. A vírus ugyanis nagy eséllyel mutál és így a teljes legyártott vakcina készlet szinte fölöslegessé válik. Mi kidobunk egy csomó pénzt, de a cég halálra keresi magát, sőt, még az is lehet, hogy újra kell kezdenie gyártást. Azért javasol a WHO, és minden más egészségügyi szervezet diverzifikálást, mert csak ez biztosít optimális kockázatkezelést.
 
A szakértők szerint az A/H1N1 influenza törzs szinte biztosan világméretű járványt okoz majd, azt még nem tudjuk milyen erőset, de lesz, mert influenzajárvány minden évben van. Reméljük, hogy a modern orvostudomány meg tud védeni bennünket, de azért bagatellizálni sem érdemes a veszélyt. Azért azt figyelembe kell venni, hogy egy komolyabb pánikkal együtt járó enyhébb járvány is nagy károkat tud okozni a gazdaságnak. Elég csak annyi, ha az emberek nem mernek dolgozni menni, a kieső munkanapok miatt akár 1-2%-os GDP veszteség is lehet.
 
A pánik elkerülésének egyetlen módja, ha a lakosság teljesen megbízik a kormányzat előkészületeiben, és elhiszi, tudják kezelni az esetleges krízist. A jelen állás szerint ez nincs így. A vakcina gyártóról kiderült, hogy bizonytalan hátterű cég, ami önmagában is hátráltatja az előkészületeket. Ráadásul az offshore háttérről mindenkinek a mutyi jut eszébe, és ez az, amiben a kormányzat elvesztheti a maradék erkölcsi hitelét is. Amennyiben ebből is csak üzletet csinál, és nem veszi komolyan a lakosság megnyugtatását, akkor erkölcsileg tovább nullázhatja magát. Ráadásul a korábbi tapasztalatok sem voltak túl jók a vakcinás céggel. Kaptak 2+2 milliárd forint támogatást, amit fel is használtak, de nem tudjuk mire, mert olyan vakcinát nem gyártottak, amit valaki is felhasznált volna, kivéve az ÁNTSZ aktuális vezetőjét. A most legyártani tervezett sokmillió vakcina is könnyen erre a sorsra juthat.  
 
A pandémiás vakcina gyártásának egyébként is vannak nehézségei, annak ellenére, hogy a világjárvány megfékezése szempontjából a legeredményesebben használható eszköz ez lenne.
 
Magyarország ugyan rendelkezik gyártókapacitással, de a felmerült problémákon túl is vannak korlátozó tényezők:
 • Amennyiben a magyar vakcina gyártása a vírusminta megérkezésétől számított 2-4 hónapon belül elkezdődik (legkorábban júliusban), akkor a teljes lakosság átoltottsága (heti 500.000 fő immunizálásával számolva) év végére biztosítható. Az oltás beadása után további 10-14 nap szükséges a védettség kialakulásához. Magyar szakértők szerint az új vírustörzs őszre érheti el hazánkat. Ebben az esetben a lakosság teljes átoltottságának eléréséig – kb. 4 hónapon át – az egyedüli védekezési és terápiás eszközt az antivirális szerek jelenthetik.
 • Nagyon fontos továbbá megjegyezni, ha az új magyar pandémiás vakcina a korábbi szezonális vakcinához hasonlóan teljes sejtes vakcina lesz, akkor 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmazható. A kisgyermekek esetén a maszkok használata is nehézkes. Mivel a jelenlegi adatok azt mutatják, hogy az új A/H1N1 influenza vírussal főként ők fertőződnek meg, ezért védelmükre különösen fel kell készülni.
 • Mivel a vakcinagyártás során a vírust tyúktojásokon tenyésztik, kulcskérdés, hogy az adott törzs milyen mértékben képes tojáson szaporodni.
 • Szintén fontos kérdés, hogy mennyi antigénre van szükség a megfelelő immunválasz eléréséhez.
 • Kérdéses továbbá, hogy a megfelelő védelemhez egy vagy két oltás szükséges-e; jelenleg több szakértő is úgy gondolja, hogy két oltásra is szükség lehet.
Mindezek a körülmények természetesen lassíthatják a gyártást, illetve csökkenthetik a lakosság vakcinákkal való lefedettségét és védettségét.
A fentiek mellett a vírustörzs további mutálódása is elképzelhető; ebben az esetben a kifejlesztett pandémiás vakcinák nem biztos védelmet, hanem csak egyfajta keresztvédettséget nyújthatnak. Ebben az esetben az antivirális szerek szerepe jelentősen felértékelődik.
 
A vírusról egyébként még ma is keveset tudunk, de amit tudunk, az nem túl biztató (magyar szakértőktől és a nemzetközi szaksajtóból gyűjtött információk.)
         A statisztikákban is megjelenő betegszámok a valós megbetegedések töredékét képezik(Ferguson és munkatársainak számításai szerint Mexikóban április végéig 6-32.000 ember betegedhetett meg).
         A WHO adatai szerint az új vírustörzs nagyobb arányban érinti a gyermekeket a felnőtteknél, ami a szezonális influenza esetében szokatlan.
         A korai adatokon alapuló becslések szerint a megbetegedések a lakosság 30%-át érinthetik, és a halálozási ráta 0,4% körül alakulhat. Ez a normál szezonális influenzához képest igencsak jelentősen megterheli az egészségügyi ellátó rendszert.
 
A vakcinával kapcsolatos problémák miatt, megkerülhetetlen az antivirális szerek kérdése:
 
         Az elérhető antivirális szerek közül csak az ún. neuraminidáz gátlók hatásosak az új A/H1N1 vírussal szemben. Így a járvány kezdetén (a pandémia első hullámában) az antivirális készítmények (Relenza és Tamiflu) jelentik az egyetlen eszközt, amellyel az elhalálozásnak és a súlyos, szövődményes eseteknek elejét lehet venni.
         Éppen ezért kulcskérdés az antivirális szerek hatásosságának megőrzése. Korábban a szezonális influenza törzsek közül a humán H1N1 altípusnak – teljesen váratlanul – gyakorlatilag teljes rezisztenciája (98%) alakult ki a Tamiflu gyógyszerrel szemben.
         Mivel a legtöbb országnak – így Magyarországnak is – nagyobb készletei Tamifluból vannak, ezeket a rezisztencia kialakulásával szemben óvni kell, hogy a leginkább kritikus időpontban hatékonyan lehessen bevetni. Szakértők szerint ennek letéteményese a diverzifikált antivirális szer készletezés és felhasználás. Az egészségügyi szervezetek azt javasolják, hogy az államok mind Relenzából, mind Tamifluból készletezzenek, annak érdekében, hogy egy esetlegesen kialakult oseltamivir rezisztencia esetén, legyen más hatékony antivirális szer a betegségek kezelésére. A hírek szerint nekünk csak Tamifluból vannak készleteink.
         A Harvard Egyetem kutatócsoportja szerint jelentősen kitolhatja a Tamiflu érzékenységét, ha a helyi járványkitörés első fázisában a betegek Relenzát használnak. A Tamiflu érzékenységének megtartása azért is kritikus, mert az 5 év alatti gyermekek kezelésére csak ez a szer használható.
 
Az egészségügyi kormányzat természetesen tisztában van ezekkel az információkkal és ajánlásokkal, sőt a vírus mutációjának esetleges kockázatával is. Mégis a tömeges vakcina gyártás mellett döntött. Ezenkívül semmilyen komoly cselekvési tervet nem tárt elénk és nem győzött meg bennünket, hogy képes lesz kezelni az esetlegesen kialakuló kritikus helyzetet. Abban csak reménykedhetünk, hogy a nagy csend mögött nem valamiféle mutyi van és ebben a kérdésben mindenféle biznisznél előbbre valónak tartják a lakosság biztonságát.

 

Ajánlom ezt az írásomat, az oktatási integráció gyengéinek témájában: http://magyarorszag21.blog.hu/2009/05/24/p1140315

Hívők feltétlenül menjenek erre az oldara: http://www.hanemlenne.hu/

17 komment

Címkék: vakcina who influenza ecdc

2009.05.04.
13:47

Írta: Mo21

Elveszítheti-e Orbán újra a választásokat?

 

Amikor 2002-ben Orbán elvesztette a választásokat, senki nem hitt a szemének. Csalásra gyanakodtak, annyira képtelenségnek tűnt. Amikor 2006-ban történt, az okozott volna meglepetést, ha megnyeri. 2010-ben úgy látszik, nem tudja elveszíteni, mégis az agyunk hátuljában valaki azt suttogja, nem képes nyerni, valahogy nem illik bele a képbe, hogy újra nyerjen. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne nyerjen, csak egyszerűen az elmúlt éveket tekintve nehéz hinni a győzelmében. Hiába látszik minden tökéletesnek.
A Fidesz szavazótábora szépen növekszik, soha ennyi ember nem mondta, hogy rájuk adná voksát. Az is igaz, soha ennyire heterogén nem volt ez a tábor, és nem volt benne ennyi értékrend zavar. A hagyományos ex-MDF-es szavazókon kívül ott vannak a mélyen baloldali, kádári nosztalgiával rendelkezők is. A két csoport értékrendjének kibékíthetetlen ellentétben kéne állnia egymással. Egyetlen dolog, azonban biztos közös bennük, utálják a szocialista kormányokat, persze leginkább Gyurcsányt. Amennyiben tényszerűen nézzük a Fidesz baloldali szavazói nem a Fideszre szavaznak, csupán a másik oldal ellen. Csúnya szóval protest szavazók.
 
Kevesebb stabil szavazó
Ebben az értelemben, a Fidesz szavazók kemény magja kisebb mint 2002-ben volt. A meggyőződéses szavazók száma, akkor 2 millió körül lehetett, ma ez nem lehet több 1,7 milliónál. Ebből a szavazói csapatból ugyanis két jelentős réteg távozott. A Jobbikosok és akik nem tudták Orbánt balra húzódásban követni, mondjuk így a legmeggyőződésesebb polgári gondolkodásúak.. Közöttük sok az értelmiségi. A közvélemény kutatók szerint a Fidesznek ma közel 3 milliós a szavazó tábora. Ók azonban nem túl elégedettek. Amikor a Fidesz tevékenységéről kérdezik őket közepesnél gyengébb osztályzatot adnak. Ráadásul a Fidesz, törzsszavazóinak nem sokat kommunikált eddig, inkább csak az újaknak. Így a régi szavazóknak magukat kell meggyőzni, hogy a Fidesz kommunikációja és taktikája helyes. A taktika közismert. Mivel úgysem tudnak a kormánnyal elégedetlenek másra szavazni, ezért jobb nem mondani semmit, akkor nem váltunk ki ellenérzést magunkkal szemben és nem rólunk folyik a közbeszéd, hanem a kormány tehetetlenségéről. A taktika működni látszik, de azért érdemes kicsit megvakarni, mi van a máz alatt.
 
Baloldalibb Fidesz tábor
A Fidesz erős bázisa gyengül, a gyenge erősödik, az újak nem válnak elkötelezetté, nyitottak maradnak egy esetleges váltásra.
Itt van Orbán legnagyobb elszalasztott lehetősége. Ezek a szavazók a szocialisták ellen szavaznak, akkor is, ha Orbán nem üzen nekik semmit. Nem azért mentek át a Fideszhez, mert most baloldalibb a kommunikációja (ezt 2006-os választás ezt bizonyította), hanem mert elegük lett a szocialistákból. A Fidesz mégis szinte csak nekik kommunikál, annak ellenére, hogy ezzel erős táborából szavazatokat veszít. Erre egyáltalán nem lett volna szüksége, sőt ezekből a szavazókból is erős bázisát tudta volna erősíteni és értékrendjüket átformálni, ha nem folytat baloldalibb kommunikációt. Aki ugyanis hozzám jön, annak nem kell megmagyaráznom miért jött. Az magyarázza meg magának. Annak megindoklását a kognitív disszonancia elvégzi. Ez az emberi gondolkodás és énkép egyik legfontosabb jelensége. Nem vagyunk képesek sokáig elviselni, hogy gondolkodásunk és tetteink között ellentmondás legyen. (Kivéve a politikusok) Ha tehát azt mondjuk Orbánra szavazunk, akkor el is kell hinnünk, amit mond nekünk. Orbán, azonban, ahelyett, az új érkezőkre bízta volna maguk meggyőzését, ő kezdett bele és ezzel saját korábbi táborát kényszerítette, hogy meggyőzze magát, tetszik nekik a baloldalibb szöveg. A polgári tábor ezáltal, ma baloldalibbá vált, nehezen, de elfogadta az új szöveget. Midenkinek vannak ismerősei, akik a rendszerváltás óta jobboldaliak és ma a gondolkodó államról, a szociális biztonságról beszélnek. A kognitív disszonancia tehát átnevelte a polgári szavazókat, ahelyett, hogy az új tábor szavazói közelített volna az ő gondolkodásukhoz. Ez olyan, mintha az Opelből kiábrándult fogyasztónak, amikor Fordra akar áttérni, a Ford egy Opel modell koppintását adná el. Ez lenne a legjobb lehetősége, hogy a fogyasztó meggyőzze magát a Ford jobb, mint az Opel, de az ajánlattal azt erősítem benne, rosszul döntött, mert az Opel jobb, mint a Ford, hiszen a Ford is ezt adja el neki.
 
A Jobbik és a szuperprotest szavazók
A semmit nem mondok, mert úgy sincs kire szavazni stratégia másik nyertese a Jobbik. Részben a Fidesz ellen fordult saját stratégiája, ugyanis ebben az esetben az irányítás nincs a párt kezében. A protest szavazók tömegei, nem arra szavaznak, aki a legokosabbnak látszik, akiről legjobban elhiszik, hogy megoldja az ország gondjait, hanem akire lehet, ha lehet másra is, akkor arra is szavaznak. Mivel eddig csak egy lehetőség volt, a Fidesznek kedvezett a stratégia. Ez a stratégia, azonban nem adott konkrét reményt az embereknek, hogy a szocialisták bukásával tényleg jobb lehet, ezért megjelent egy szuperprotest szavazói réteg, aki elutasítja a teljes politikai rendszert. A Jobbik üzenete éppen ez, ezért e csoport legvérmesebb néhány százezres részéből alakult ki szavazó tábora. Ezért a fejleményért csak a jelenlegi elit okolhatja magát, a Jobbik stratégiája nem változott, csak a körülmények. Az EU választások után a Jobbik megkerülhetetlen tényezővé válik. Ma már késő ez ellen bármit is tenni, a betiltás vagy hasonló törvényi korlátozások még inkább olajat öntenek a tűzre. A Jobbik az EU választásokon 10 százalék körüli eredményt ér el és két képviselőt juttat az EU parlamentbe. Ezzel a Jobbik legitimálja magát és több előnyhöz jut, ami a Fidesz számára mind hátrányok.
1. Az érvelés, hogy aki a Jobbikra szavaz, annak szavazata elveszik, nem állja meg többé a helyét.
2. EU képviselőik sokkal nagyobb média nyilvánosságot élveznek majd, mint korábban. Megjósolható, hogy sokkal többet lesznek itthon a képviselőik, mint Brüsszelben.
3. Elérték, azt, ami Orbán álma volt, tőlük jobbra nincs párt. Így, ha képesek stratégiát váltani és elkezdenek óvatosan a jobboldal közepe felé húzódni, folyamatosan morzsolhatják a Fidesz táborát. Ezzel, megnyílik az út akár a 25%-os szavazati arányig is. (Ezt úgy kell érelmezni, mint egy deviza technikai elemzést. Amikor egy deviza áttör egy szintet, megnyílik az út egy másik szintig. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy el is éri.) Ehhez azonban markáns megoldás központú programmal és antikkorrupciós kommunikációval kell előállniuk.
4. A Jobbik előretörésével megnyílt a lehetőség az SZDSZ feltámadására. Az amúgy biztos kieső párt így újra megmenthet 5,5 százaléknyi baloldali szavazatot, persze sokkal nagyobb az esély, hogy az ő bázisán más jut be a parlamentbe.
5. A jó választási eredmény után megindulnak a támogatók és karrierre vágyók a Jobbik felé.
(A Jobbik erősödésének azonban megvannak a határai, a párt ugyanis mai szervezetével nagyon könnyen provokálható, belehajszolható valami olyan kijelentésbe, vagy tettbe, ami véget vethet sikertörténetüknek.)
 
1,5 millió sötét ló
A teljes politikai rendszerből kiábrándultak maradék része, ma választók egyik legerősebb csoportja. Nagy gondjuk, hogy nincs kire szavazniuk. A kisebb pártok egyelőre nem tudtak benyomulni az országos médiába és a hazai média viszonyokat ismerve ez nem is fog sikerülni nekik, mert a média jó része párt médiaként funkcionál. Ez adja a két nagy párt magabiztosságát.
Ez kb. 1,5 millió szavazó, akik el szoktak menni választani, de ma nem tudják kire szavaznának. Ez a csoport önmagában el tudja dönteni a választásokat. A Fidesz ellen és mellette is. Amennyiben a Fideszt úgy vág neki 2010-nek, hogy nem tudja ez a réteg kire szavaz, az megint csak ugrás lesz a sötétbe. Egyetlen időközi választáson elért szavazatszám sem lenne elegendő egy országos kampányban a győzelemhez.
Ezek a szavazók nagyon rövid idő alatt képesek lennének egy új formációval azonosulni, mert ők is úgy vannak, mint az MSZP protest szavazók, bárki csak ne a jelenlegiek közül legyen.
 
Változás, elég volt
Van még egy gyenge pontja a Fidesz mostanában felmerült üzeneteinek. Ez a változás és az elég volt. Veszélyes üzenet. Amennyiben azt kommunikálják, hogy meg kell változtatni az egész politikai és társadalmi berendezkedést, az új irányhoz, új emberek kellenek - ahogy azt Orbán évértékelőjében mondta - akkor egy hiteles politikai erő könnyen megkérdezheti, és kik azok? Erre egy csapat, amelyik 1988 óta van a magyar politika élvonalában, nehezen válaszolhatja, azt, íme Mi vagyunk!
Ezzel a stratégiával a Fidesz akár ellenfeleit is segítheti, amennyiben azok képesek valóban új irányt és arcokat találni.
 
50 százalék alatt
Mindennek ellenére, innen elbukni még így is művészet lenne, de 2005-ben is azt gondoltuk a Fidesz nem veszíthet és egy évvel később nem hittük, hogy nyerhet. A Fidesz még nagyon rossz szereplés esetén is a legnagyobb párt lesz a parlamentben, de előállhat olyan helyzet, amiben 50 százalék alatt marad. Egy 10%-os Jobbikkal és 5%-os Szdsz-szel vagy még inkább az ő szavazóbázisukon egy másik párttal (pl. LMP), az MSZP, szerezhet 37 százalékot. Így meglehetősen fura helyzet állna elő. Kormányt a Jobbikkal alakíthatna a Fidesz. Sok sikert!
A legvalószínűbb forgatókönyv, természetesen továbbra is az, hogy az MSZP-t megbüntetik az emberek, az elmúlt évekbeli tragikus kormányzásukért, de az ördög, ahogy 2002 óta, most sem alszik.

 

9 komment

Címkék: választás orbán fidesz protest jobbik 2010

2009.05.02.
17:14

Írta: Mo21

Összeesküvés-elméletek

 

Mi lehet a CIA igazgatójának mottója? Szerintem ez: „Nem hiszek a véletlenben!” Ő minden, nemzetközi jelentőségű esemény mögött értelmet keres. Nem lehet véletlen, hogy akkor tör ki a mexikói járvány, amikor Obama éppen ott van, sőt a járvány kitörése sem lehet véletlen az ő szemében.
Én magam nem hiszek az összeesküvés elméletekben, de hiszek abban, hogy az államok majdnem mindent megtesznek, ami érdekükben áll. A demokratikus, erősebb erkölcsökkel rendelkező államok, kicsit kevesebbet, mint az erkölcstelen diktatúrák. Erkölcsös demokráciák például nem indítanak olyan járványokat, amik saját polgáraikat is veszélyeztetik. Aztán valahol itt meg is állnak a különbségek.
Szóval nem hiszek az összeesküvés elméletekben, még ha én gyártom őket, akkor sem, de ha bejönnek a jóslatok, akkor elbizonytalanodom. Néhány éve azzal zaklatom ismerőseimet, hogy eljöhet a pillanat, amikor Kínának érdekében állhat egy világjárvány kirobbantása. Ez a pillanat, tavaly, a válság kitörésével meg is érkezett. Még fogadást is kötöttem a járvány tavaszi kitörésére. Kicsit nevetségesnek tűnt, de érveket tudtam felsorakoztatni mellette. A jelek már 3 éve jönnek. A WHO ennyi ideje riogatja a világot egy járvány kirobbanásával. Tudjuk, ez a szervezet és a CIA nagyon szoros kapcsolatot tart. Furcsa volt a hév, amivel győzködték a világot egy lehetséges járványról. Az egész összeesküvés elmélet elleni legfőbb érv, a mi európai gondolkodásunkkal, hogy Kína nem semmisítené meg legfőbb export piacait. Ami logikusnak is tűnik, de Kína más világ, az ő politikai és hatalmi gondolkodásuk eltér a miénktől, nem kell benne, „a mindent alárendelünk gazdasági növekedésnek” mániát keresni. A legfőbb különbségek, a végzetes pragmatizmus, az iszonyatos hosszú távú gondolkodás, és az egyének életének semmibevétele. Ennek legjellemzőbb stratégiai megnyilvánulása Mao és az atomháború esete. Mao közismerten papírtigrisnek tartotta az atomháború rémét. Kiadta az utasítást, a kínai népszaporulat növelésére, koncepciója az volt, ha Kínára atomfegyvert dobnak, megölnek 300 millió embert, de ha van 1 milliárd, akkor még mindig marad 700 millió. Míg ez alatt elpusztul az oroszoknál és az amerikaiaknál is 150 millió, akkor máris előnyösebb helyzetben van, mint ellenfelei.
Ma Kína stratégiája ennél egyszerűbb. Az ottani titkosszolgálatok, akik kívülről néznek bennünket, - ami reményeink nélkül - világosan látják, hogy az USA és Európa gondjai 50 év távlatában megoldhatatlanokká válnak, és ezek a társadalmak maguktól összeomlás szélére kerülnek. A népszaporulat, a munkaerőhiány, az elöregedés és az ezzel párhuzamos bevándorlás tönkreteszi ezeket a társadalmakat. Kivárásra kell csupán játszaniuk és 50 éves távlatban az ölükbe hullik a világhatalom, ha képesek egyben tartani az országukat ennyi ideig. Ami könnyebbnek tűnik, mint kívülről látni szeretnénk. Világpolitikai célokat tehát fölösleges felállítaniuk, legfőbb céljuk belső egyensúlyuk.
Kína katonai stratégiája is fantasztikus. Az USA óriási technikai fölényét nem tudja megtörni minden területen, nem is akarja. Az F35-ös vadászokat képtelen gyártani, de használhatatlanná tudja őket tenni. A túlelektronizált világban kőkorszaki szintre akarja vinni az esetleges a háborút. Ezért csak a világűrre és a számítógépes rendszerekre koncentrál. Űrkutatási programjában ötször annyian dolgoznak, mint az USA-ban fejlődésük hihetetlenül gyors. A számítógépes kalózkodásban pedig olyan hadseregeik állnak készen, amelyekkel lehetetlen felvenni a versenyt. Több millió központilag befolyásolható, irányítható önkéntese van. Amennyiben ezeket a területeket ellenőrizni tudják, vagy legalább meg tudják bénítani ellenfelüket. Egy F 35 –ös nem ér sokkal többet, mint egy papírrepülő.
Ezeket figyelembe véve Kína képes meggyorsítani a nyugati világ hanyatlását és saját előretörését, akkor, ha a demográfiai problémákat előbbre hozza. Ez pedig egy nagy járvány tudja leghatékonyabban megoldani. Igaz, talán elpusztul benne néhány tízmillió kínai is, de ez a kínai gondolkodásban csak elhanyagolható veszteség. A járvány kirobbanására nincs alkalmasabb időpont, mint a mai. A válság közepén vagyunk, egy komolyabb járvány esetén további 5%-os GDP csökkenés várható. Ezzel a nyugati országok egy jelentős részét gyakorlatilag kivégeznék (bennünket első helyen). Évtizedek kellenének talpra állsásukhoz, de ezt a demográfiai változások tovább nehezítik, mivel az ilyen járványok tapasztalatai szerint az aktívaknak nagyobb esélyük van a megbetegedésre, és a gyermek között nagyobb számban lehetnek áldozatok. A világban gyakorlatilag munkaerőhiány léphetne fel, a világ nagyobb ipari vállalatai meggyengülnének, felvásárlási célponttá válhatnak. Az olaj iránti kereslet csökken és Kína szabadon terjeszkedhet az energia piacon. Egy háború esélye csökken, mert a legyengült országok néhány évtizedig erre nem alkalmasak. Gyakorlatilag újra lehet osztani a világot, aminek csak egy nyertese lehet.
Így súlyosabb járvánnyal, kb. 25-30 évet nyerne Kína a világhatalmi játszmában. Persze egy kisebb járvány, a jelenlegi helyzetben, a pánik hatás miatt önmagában is egy-két százaléknyi DGP csökkenést jelenthet. Ez is egy újabb lehetőség. Ráadásul a vállalatok éppen az ellenkezőjét teszik, annak, ami hosszú távon érdekük lenne. A pénzügyi gondokat a termelés költségeinek csökkentésével, a termelés olcsóbb országokba költöztetésével akarják megoldani. Ezzel még tovább rontják anyaországuk (régiójuk) hosszabb távú esélyeit. A megoldás éppen a termelés visszatelepítése lenne, akár némi költségnövekedés árán is, amit a kormányok adókedvezménnyel jutalmazhatnának. Sajnos nem ez történik.
Visszatérve a konkrét összeesküvés elméletre a CIA igazgatónak az orvosok jelentése sem igazán tetszik. A vírus két az amerikai kontinensen található állatvírusból és egy eurázsiai embervírusból kombinálódott. A természet persze mindent létrehoz, de az orvosok furcsának találják a kombinációt és azt is, hogy éppen Amerika határainál bukkant fel és valaki, akivel az elnök találkozott és kezet fogott 7 nappal később meghalt. Túl sok a véletlen egy CIA igazgatónak.
Ami nekünk összeesküvés elmélet, az CIA-nál napi valóság, és egy világjárvány mindenképpen alkalmat ad a spekulációra. Kínát egyébként, a nyugati sajtóban is megvádolták már a járvány előidézésével, és ő hevesen cáfolta is.
Ránk ezekből az eseményekből nem túl sok vonatkozik, csak várjuk csendben a véget, mert egy biztos, amennyiben kitör a járvány, vagy csak egy enyhe pánik, Magyarország game over.

 

 

46 komment

2009.03.16.
21:22

Írta: Mo21

Magyarország 21 kör Alapító nyilatkozat - Kiáltvány

 Csak másik út van!

Magyarország 21. századi kilátásai aggasztóak. Már az első évtized gazdasági káoszt, politikai bizonytalanságot, a széthúzás felerősödését, populizmust, az erkölcsbe és a demokráciába vetett hit csökkenését, a társadalmi tőke további olvadását hozta. Sajnos, az elmúlt száz év sem volt hazánk sikereinek évszázada. 90 év elég volt, hogy a Nagy-Magyarországtól, a fasizmuson és a kommunizmuson át eljussunk ide, a „Rokkantak Magyarországáig”, ahol 3 milliónál több a nyugdíjas, közel 1 millió a rokkantnyugdíjas, ahol a születésszám rendkívül alacsony, a 7 millió munkaképes állampolgár közül mindössze 2,5 millióan fizetnek adót , ahol a lakosság 20 százaléka funkcionális analfabéta, a diákok tudásszintje sok tekintetben a legalacsonyabb az EU-ban, az értelmiség elvándorlása magas.
Kétségtelenül lejtőn vagyunk, és nem az alján, a következő 100 év még sötétebbnek látszik. A demográfiai folyamatok már 40 év múlva megoldhatatlan gondok elé állítanak bennünket. Olyan világban kellene majd élnünk, amelyben lehetetlen. A mai 7 millió munkaképes már 4,5 millióra olvad, és ebből - a mai helyzetből kiindulva - csak 2 millió dolgozik. A cigányság integrációjának valószínűsíthető kudarca azonban már jóval korábban robbanáshoz vezethet.
 
A válság sokakat kijózanított. Elementáris erővel tört fel: a dolgok nem mehetnek így tovább. Felismertük, a jelenlegi társadalmi elit nem képes a változások élére állni. Sorsunk azonban nem az elit kezében van, inkább az övék a miénkben. Fel kell ismerni: nekünk magunknak kell változni és változtatni! A magyar társadalmon azonban nem látszik a szándék a megújulásra. Sőt, egyre erőteljesebben ragaszkodik régi, de sehova nem vezető „jogaihoz”, egyre jobban hisz abban, az államnak kéne cselekedni helyette.
A jelen reform ötletei a gazdaságra, a költségvetésre koncentrálnak. Nap, mint nap ilyen mondatokat hallunk „az állami újraelosztást 10 százalékkal csökkenteni kell”. Ez azonban, nem értelmezhető társadalmi cél. A cél, hogy fejlődjön az ország, elégedettebbek legyenek polgárai, ne kelljen szégyellni, hogy magyarok vagyunk.
Bajainkat nem úgy hívják, hogy állami újraelosztás, hanem család, oktatás, egészségügy, egyéni felelőtlenség, a közösség hiánya, munkamorál, elöregedés és így tovább. Ezeken kellene javítani, és akkor magától megjavulna a gazdaság. Tűzzünk ki megfelelő társadalmi célokat, valósítsuk meg őket, és akkor egy egészséges társadalomnak egészséges gazdasága lesz.
Elsősorban jövőképre lenne szükség, azt viszont senki sem ad. A gazdasági reformoknál mélyebb változások nélkül csak újabb 10 évre odázzuk el a gondokat. A politikusok azzal biztatnak bennünket, ők képesek megoldani a helyzetet, az értelmiségi reformerek azzal, csak elitcsere kell, és minden rendbe jön. Ne higgyünk nekik! Nincs könnyű út, nem szabad másra kenni saját hibáinkat, megint abban hinni, valaki majd cselekszik helyettünk. A jelenlegi helyzetért mindannyian felelősek vagyunk, és csak együtt tudjuk kivezetni ebből az országot. A politikai elit megújítása csak az első szükséges lépés. Az értelmiségnek, a véleményformálóknak is változni kell, az elveknek kell az embereket szolgálniuk és nem fordítva. Nem lehet a kommunizmus után újra az elvekért feláldozni egy népet. Új célokra, új értékrendre, új közösségre, új társadalmi tőkére, új vezetésre van szükségünk. Reformra, de elsősorban nem gazdaságira, hanem társadalmira, lelkire, politikaira, mert ha nem cselekszünk azonnal, a mai értelemben vett Magyarország 100 év múlva nem létezik.
 
A mai kor csak 1848-hoz hasonlítható. Olyan szintű és jelentőségű változásokat kell végrehajtani, mint amilyen a jobbágyfelszabadítás volt, ha úgy tetszik, fel kell szabadítani a bennünk élő jobbágyot, aki az uraságoktól, az államtól várja élete jobbra fordulását. Több mint reform kell: egy új reformkor, mert „CSAK MÁSIK ÚT VAN!” és azon kell járnunk!
 
 
 • Új közösségre van szükség, meg kell értenünk, egy ország több, mint a területén lakók összessége, egymásra vagyunk utalva, segítenünk kell egymást! Új összhang kell a közösség érdeke és az egyén szabadságjogai között, mert az egyén jogai sokszor elnyomják a közösség érdekeit. Nem szabad megengedni, hogy a közösség újra rátelepedjen a magánéletre, de az egyén jogait csak erős közösség képes megvédeni.
 • Új, esélyteremtő államra van szükség. A gondoskodó állam koncepciója megbukott, mert atyáskodik, nem ösztönzi a fejlődést, szembeállítja a társadalmat azokkal, akik a legtöbbet teszik az asztalra. A rászorultsági elv nem szolgálja a társadalom épülését, ezért ösztönző, esélyteremtő elvvel kell helyettesíteni, amely a közösség életben maradását szolgáló célokat támogat. Egyúttal olyan állam kell, amely képes a törvényes rend fenntartására, meg tudja védeni törvénytisztelő tagjait, képes garantálni a normális életviszonyokat.
 • Újra kell értelmeznünk a társadalmi igazságosságot, a szolidaritást, az egyéni felelősséget, a jogok és kötelességek összefüggéseit, mert túl sok a jog, kevés a kötelesség, sok a közösségi feladat és kevés az egyéni felelősségvállalás és a látszólagos társadalmi igazságosság mögött, súlyos igazságtalanságok rejtőznek!
 • Újra értéknek kell tekintenünk a tisztességet, a kemény munkát, a teljesítményt, ki kell irtani a korrupciót a köz- és magánszférából egyaránt, ne olyan világban éljünk, ahol törvénytelenül könnyebb vagyont szerezni, mint kemény munkával!
 • Új vezetőkre van szükség, akik hivatásuknak és nem szakmájuknak tekintik az ország irányítását, akik előbbrevalónak tartják a közjót, az ország érdekét mindenféle magánérdeknél! Akik képesek vezetni és utat mutatni. Elég azokból, akik folyton a népre hivatkoznak, de valójában csak saját hatalmukat védik. Akik a közvélemény-kutatásoktól várják, hogy irányt adjanak, ahelyett, hogy ők maguk mutatnák meg azt.
 • Meg kell újítanunk a politikát, mert az kontraszelektálttá vált, és legfőbb mozgató ereje a korrupció és a különböző politikai oldalak egymás iránti gyűlölete. Nincs valódi verseny, nincsenek programok és nincs teljesítmény! Táborok vannak, amelyeket nem a közös célok, hanem egy másik iránt érzett gyűlölet tart össze.
 • Végül a legnehezebb és legfontosabb cél: újra értékké kell tenni a családot és a gyereket, mert család nélkül nincs gyerek, és gyerek nélkül nincs jövő!
 
 
A Magyarország 21 Kör nem politikai szervezet. Célja, hogy segítse a társadalom megújulását, szembesítse hibáival és gyengeségeivel, felhívja figyelmét erényeire és lehetőségeire. Jövőképet adjon, rámutasson azokra az irányokra, amerre el kellene végre indulni, és konkrét megoldásokkal szolgáljon ehhez. Segítsen újraértelmezni a ma gondjait, új nézőpontokat bemutatni, és lebontani a tabuk labirintusát, amelyet az elmúlt években építettünk.

 

www.m21.hu
 

 

Szólj hozzá!

Címkék: politika közélet program reform válság állam gondoskodó

süti beállítások módosítása